PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Pravděpodobnost a matematická statistika I - NMTM403
Anglický název: Probability and statistics I
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
RNDr. Jakub Staněk, Ph.D.
Třída: Učitelství matematiky
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Neslučitelnost : NMUM403
Záměnnost : NMUM403
Je korekvizitou pro: NMTM404
Je neslučitelnost pro: NMUM403
Je záměnnost pro: NMUM403
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (17.01.2019)
Kurz pro studenty učitelských kombinací. Pravděpodobnostní prostor, podmíněná pravděpodobnost a nezávislost náhodných jevů. Náhodné veličiny - základní charakteristiky, nezávislost. Diskrétní rozdělení náhodných veličin. Spojitá rozdělení náhodných veličin.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (21.05.2021)

Seznámit studenty se základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (21.05.2021)

Zápočet a zkouška.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (17.01.2019)

Zvára, K., Štěpán, J: Pravděpodobnost a matematická statistika. Matfyzpress, Praha, 2012.

Rényi, A.: Teorie pravděpodobnosti. Academia, Praha, 1972.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (24.09.2021)

Přednáška a cvičení.

V případě distanční výuky přednáška formou samostudia s konzultacemi.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (24.09.2021)

Zkouška se skládá ze 2 individuálně zadaných otázek k písemnému zpracování z látky dané sylabem předmětu.

Případnou distanční zkoušku student vykoná vypracováním referátu na zadané téma z okruhu látky probrané v přednášce.

Vyloží požadovanou látku a samostatně vypracuje ilustrační příklady.

Zadání a odevzdání e-mailem.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (17.01.2019)

Elementární jevy, náhodné jevy, pravděpodobnostní prostor, klasická definice pravděpodobnosti

a její zobecnění, geometrická pravděpodobnost.

Podmíněná pravděpodobnost a nezávislost náhodných jevů.

Pravděpodobnostní modely (výběr s vracením a bez vracení, Maxwell-Boltzmannovo schéma aj.)

Základní charakteristiky náhodných veličin (pravděpodobnostní rozdělení, distribuční funkce, kvantily, momenty).

Nezávislé náhodné veličiny.

Diskrétní rozdělení - charakterizace a konkrétní příklady.

Spojitá rozdělení - charakterizace a konkrétní příklady.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (21.05.2021)

Základy matematické analýzy a lineární algebry.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK