PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Náhodné procesy 1 - NMSA334
Anglický název: Stochastic Processes 1
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: letní s.:4/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Doporučené volitelné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinně volitelné
M Bc. OM > Zaměření STOCH
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Korekvizity : NMSA333
XP//Ve slož. prerekvizitě: NMSA349
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (02.05.2018)
Markovovy řetězce s diskrétním a spojitým časem. Doporučeno pro bakalářský obor Obecná matematika, zaměření Stochastika. Vyžaduje znalosti z předmětu NMSA333 Teorie pravděpodobnosti 1 nebo NMFM202 Pravděpodobnost pro finanční matematiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (27.04.2012)

Cílem předmětu je podat průřezovou informaci o Markovových procesech s diskrétními stavy a jejich aplikacích. Vedle teoretických znalostí se studenti naučí také modelovat reálné dynamické jevy pomocí Markovových řetězců.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. (29.04.2020)

+---------------------------------------------------------------------------

Zakončení předmětu

+---------------------------------------------------------------------------

K zakončení předmětu je nutno získat zápočet ze cvičení a úspěšně složit zkoušku.

Zápočet ze cvičení je nutnou podmínkou pro účast na zkoušce.

Podmínky pro získání zápočtu ze cvičení jsou:

 • Aktivní účast na alespoň 70% cvičení.
 • Úspěšné složení dvou písemných testů, u každého testu je jedna možnost opravy.
 • Skládání zápočtu nelze opakovat.

+---------------------------------------------------------------------------

Alternativní podmínky pro získání zápočtu ze cvičení v krizové situaci jsou:

+---------------------------------------------------------------------------

 • Aktivní účast na alespoň 70% všech cvičení vedených buď prezenčně nebo distančním způsobem.
 • Úspěšné vypracování dvou domácích úkolů. Je povolena jedna možnost opravy, která již bude formou písemného testu buď prezenčně nebo distančně online.
 • Skládání zápočtu nelze opakovat.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (04.09.2012)

Prášková, Z., Lachout, P.: Základy náhodných procesů I, matfyzpress, Praha 2012

Prášková, Z., Lachout, P.: Základy náhodných procesů. Karolinum, Praha 2005.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2012)

Přednáška+cvičení.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. (29.04.2020)

+---------------------------------------------------------------------------

Požadavky ke zkoušce jsou:

+---------------------------------------------------------------------------

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část předchází části ústní, její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní částí se již nepokračuje.

Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení písemné a ústní části.

Při nesložení zkoušky je při příštím termínu nutno opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní.

U zkoušky je zkoušena látka v rozsahu odpředneseném na přednášce a partií určených přednášejícím k samostudiu.

Zápočet je nutnou podmínkou pro účast na zkoušce.

Podmínky pro získání zápočtu ze cvičení jsou:

 • Aktivní účast na alespoň 70% cvičení.
 • Úspěšné složení dvou písemných testů, u každého testu je jedna možnost opravy.
 • Skládání zápočtu nelze opakovat.

+---------------------------------------------------------------------------

Alternativní požadavky ke zkoušce v krizové situaci jsou:

+---------------------------------------------------------------------------

Zkouška má písemnou a ústní část.

 • Písemná část bude formou písemného testu buď prezenčně nebo distančně online.
 • Ústní část zkoušky bude buď prezenčně nebo distančně online.

Písemná část předchází části ústní, její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní částí se již nepokračuje.

Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení písemné a ústní části.

Při nesložení zkoušky je při příštím termínu nutno opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní.

U zkoušky je zkoušena látka v rozsahu určeném přednášejícím.

Zápočet je nutnou podmínkou pro účast na zkoušce.

Alternativní podmínky pro získání zápočtu ze cvičení jsou:

 • Aktivní účast na alespoň 70% všech cvičení vedených buď prezenčně nebo distančním způsobem.
 • Úspěšné vypracování dvou domácích úkolů. Je povolena jedna možnost opravy, která již bude formou písemného testu buď prezenčně nebo distančně online.
 • Skládání zápočtu nelze opakovat.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (04.09.2012)

Definice a elementární vlastnosti náhodných procesů.

Náhodné procesy s celočíselnými veličinami.

Markovovy řetězce s diskrétním časem. Markovovy řetězce s oceńováním přechodů, řízené řetězce.

Markovovy řetězce se spojitým časem. Poissonův proces, lineární proces růstu, procesy množení a zániku.

Markovské modely v teorii hromadné obsluhy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK