PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Teorie pravděpodobnosti 1 - NMSA333
Anglický název: Probability Theory 1
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
Třída: M Bc. OM
M Bc. OM > Povinně volitelné
M Bc. OM > Zaměření STOCH
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Prerekvizity : NMSA202
Je korekvizitou pro: NMSA334
Je prerekvizitou pro: NMSA351
Je záměnnost pro: NSTP050, NSTP144
Ve slož. prerekvizitě: NMSA349
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (21.04.2016)
Základní partie teorie pravděpodobnosti s důrazem na důkazové techniky. Doporučeno pro bakalářský obor Obecná matematika, zaměření Stochastika. Vyžaduje znalosti z předmětu NMSA202 Pravděpodobnost a matematická statistika.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (27.04.2012)

Vyložit základy moderní teorie pravděpodobnosti.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. (14.10.2021)

Podmínky získání zápočtu: Zisk alespoň 2/3 možných bodů ze zápočtové písemky a zisk alespoň 2/3 možných bodů z domácího úkolu. Zápočtovou písemku lze opravovat nejvýše dvakrát, domácí úkol lze opravit nejvýše jednou, a to formou písemky. Zápočet je nutnou podmínkou pro připuštění ke zkoušce. Složení písemné a ústní části zkoušky je podmínkou zakončení předmětu.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. (04.10.2012)

Štěpán J.: Teorie pravděpodobnosti. Matematické základy. Academia, Praha, 1987

Lachout, P.: Teorie pravděpodobnosti. Karolinum, Praha, 2004.

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. (14.10.2021)

Prezenční forma přednášky a cvičení. Podpora cvičení v MOODLE.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. (14.10.2021)

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část předchází části ústní, její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl a ústní částí se již nepokračuje. Nesložení ústní části znamená, že při příštím termínu je nutno opakovat obě části zkoušky.

Písemná část bude sestávat ze tří příkladů z témat, která korespondují se sylabem přednášky a současně odpovídají tomu, co bylo procvičováno na cvičení.

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. (07.10.2019)

Měřitelnost systémů náhodných veličin, distribuční funkce, nezávislost, střední hodnota, druhy konvergence posloupností náhodných veličin, podmiňování, nula-jedničkové zákony, sčitatelnost řad náhodných veličin, zákony velkých čísel, slabá konvergence, konvergence v distribuci, charakteristická funkce, centrální limitní věty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK