PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematické metody v klasické a kvantové mechanice 1 - NMOD032
Anglický název: Mathematical Methods in Classical and Quantum Mechanics 1
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
Třída: Mat. modelování
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematické modelování ve fyzice
Prerekvizity : NMAA004, NMOD012
Je korekvizitou pro: NMOD033
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_MUUK (16.05.2001)
Rozmanité matematické přístupy a teorie jsou aplikovány na problémy lagrangeovské, hamiltonovské a kvantové mechaniky.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Kvasnica J.:Termodynamika,SNTL 1965

Silhavý M.:Czech.Journ.Phys.B30,1980,str.841,961

Kratochvíl J.,Silhavý M.:O termodynamice reálných fyzikálních dějů. Ces.čas.fyz.A31,1981,str.97

Sylabus
Poslední úprava: ()

1.Uvod.

2.Termodynamické systémy. Teplo,práce,empirická teplota. Uzavřený systém,termodynamický děj.

3.První zákon termodynamiky. Joulův mechanický ekvivalent tepla. Vnitřní energie.

4.Druhý zákon termodynamiky. Formulace druhého zákona. Absolutní teplota. Entropie. Ideální plyn.

5.Racionální termodynamika. Veličiny popisující termodynamický systém. Zákony zachování. Konstituční vztahy. Zákony omezující konstituční vztahy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK