PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Mechanika kontinua - NMOD012
Anglický název: Continuum Mechanics
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Vít Průša, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Kratochvíl, DrSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematické modelování ve fyzice
Je neslučitelnost pro: NMMO401
Je záměnnost pro: NMMO401
Anotace -
Poslední úprava: ()
Koncept spojitého prostředí, pojem deformace a napětí, zákony zachování, konstituční rovnice, pružné látky, jednoduché kapaliny.
Literatura
Poslední úprava: T_MUUK (23.05.2003)

M.E. Gurtin: An introduction to continuum mechanics, Academic Press, 1981

D.C. Leigh: Nonlinear continuum mechanics, McGraw-Hill, 1968

M. Brdička: Mechanika kontinua,

Sylabus -
Poslední úprava: T_MUUK (23.05.2003)

1. Základní pojmy. Co je mechanika kontinua. Tensorová algebra a diferenciální počet tensorových a vektorových funkcí. Diferenciální operace.

2. Kinematika. Popis deformace. Konfigurace a pohyb kontinua. Deformační gradient. Přetvoření (strain). Příklady deformace. Podmínky kompatibility. Gradient rychlost a rychlost přetvoření.

3. Zákony zachování. Tensor napětí. Bilanční rovnice a Claussius-Duhemova nerovnost. Obecné rovnice rovnováhy. Cauchyho tensor napětí. Rovnice mechanického pole.

4. Konstituční teorie. Principy objektivity, determinismu a lokálního působení. Vnitřní omezení, materiálová symetrie. Klasifikace materiálů.

5. Hraniční úlohy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK