PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Numerické modelování problémů elektrotechniky 2 - NMOD024
Anglický název: Numerical Modelling of Electrical Engineering Problems 2
Zajišťuje: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza
Korekvizity : NMOD023
Záměnnost : NMNV462
Je neslučitelnost pro: NMNV462
Je záměnnost pro: NMNV462
Anotace -
Poslední úprava: VEJCHOD (19.02.2007)
Popis matematického modelu polovodičové součástky, jeho numerické řešení pomocí bilanční metody a přehled technik pro aposteriorní odhadování chyby.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KNM (17.05.2008)

Student se seznámí s matematickým modelování polovodičových součástech a s bilanční metodou.

Student získá přehled v technikách aposteriorního odhadování chyby pro eliptické a parabolické parciální diferenciální rovnice.

Literatura
Poslední úprava: T_KNM (17.05.2008)

Selberherr S.: Analysis and Simulation of Semiconductor Devices. Wien, Springer Verlag, l984.

Markowich P.A.: The Stationary Semiconductor Equations. Wien, Springer Verlag, l986.

Křížek M., Neittaanmaki P.: Finite Element Approximation of Variational Problems and Applications. Harlow, Longman, l990.

Křížek M., Segeth K.: Numerické modelování problémů elektrotechniky. Praha, Karolinum, 2001.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KNM (17.05.2008)

Přednášky v posluchárně.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: T_KNM (17.05.2008)

Zkouška dle sylabu.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KNM (17.05.2008)

Základní matematický popis elektrostatického potenciálu, hustoty elektronů a hustoty děr v polovodičové součástce soustavou tří obecně nelineárních eliptických parciálních diferenciálních rovnic druhého řádu, tzv. van Roosbroeckovou soustavou.

Matematické vlastnosti modelu polovodičové součástky. Přehled hlavních tříd numerických metod používaných pro výpočet řešení modelu.

Přehled technik používaných pro aposteriorní odhadování chyby: explicitní a implicitní residuální odhady, hierarchické odhady, odhady založené na adjungované a na duální úloze, odhady založené na postprocesingu.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: T_KNM (17.05.2008)

Základní znalosti teorie parciálních diferenciálních rovnic, funkcionální analýzy a metody konečných prvků. Látka navazuje na předmět Numerické modelování problémů elektrotechniky 1, ale výjimečně ho lze absolvovat i samostatně.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK