PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Mechanika kontinua - NMMO401
Anglický název: Continuum Mechanics
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Vít Průša, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Kratochvíl, DrSc.
Třída: M Mgr. MA
M Mgr. MA > Povinně volitelné
M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Povinné
M Mgr. NVM
M Mgr. NVM > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematické modelování ve fyzice
Neslučitelnost : NMOD012
Záměnnost : NMOD012
Soubory Komentář
stáhnout syllabus-sis.pdf Sylabus.
Anotace -
Poslední úprava: T_MUUK (14.05.2013)

Koncept spojitého prostředí, pojem deformace a napětí, zákony zachování, konstituční rovnice, pružné látky, jednoduché kapaliny.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vít Průša, Ph.D. (05.04.2016)

Gurtin, M. E., E. Fried, and L. Anand (2010). The mechanics and thermodynamics of continua. Cambridge: Cambridge University Press.

Ogden, R. W. (1984). Nonlinear elastic deformations. Ellis Horwood Series: Mathematics and its Applications. Chichester: Ellis Horwood Ltd.

Truesdell, C. and K. R. Rajagopal (2000). An introduction to the mechanics of fluids. Modeling and Simulation in Science, Engineering and Technology. Boston, MA: Birkhauser Boston Inc.

Brdička, M., Sopko, B., Samek, L. (2011). Mechanika kontinua, Praha: Academia.

Maršík, F. (1999): Termodynamika kontinua, Praha: Academia.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Vít Průša, Ph.D. (05.04.2016)

Podrobný sylabus je k dispozici v přiloženém PDF souboru.

1. Základní pojmy. Co je mechanika kontinua. Tensorová algebra a diferenciální počet tensorových a vektorových funkcí. Diferenciální operátory.

2. Kinematika. Popis deformace. Konfigurace a pohyb kontinua. Deformační gradient. Přetvoření. Podmínky kompatibility. Gradient rychlost a rychlost přetvoření.

3. Zákony zachování v eulerovském a lagrangeovském popisu. Cauchyho tenzor napětí, první Piola-Kirchhoff tenzor napětí.

4. Jednoduché konstitutivní vztahy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK