PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Numerický software 2 - NMNV404
Anglický název: Numerical Software 2
Zajišťuje: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.
Třída: M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Povinně volitelné
M Mgr. NVM
M Mgr. NVM > Povinné
Kategorizace předmětu: Informatika > Aplikační software
Matematika > Numerická analýza
Korekvizity : NMNV403
Neslučitelnost : NNUM019
Záměnnost : NNUM019
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. (21.12.2018)
Cílem je seznámení studentů s počítačovou implementací numerických metod pro řešení konkrétních úloh za užití dostupného softwaru. Predmět je povinný pro obor Numerická a výpočtová matematika.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. (15.01.2019)

řešení úloh dle Lecture Notes

protokol o řešení hlavní úlohy (hlavních úloh)

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc. (12.09.2013)

E. Hairer, S. P. Norsett, G. Wanner: Solving ordinary differential equations I, Nonstiff problems, Springer Verlag,

Springer Series in Computational Mathematics 8, 2000

G. E. Forsythe, M. A. Malcolm, C. B. Moler: Computer Methods for Mathematical Computations. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall l977

V. Dolejší: Anisotropic mesh adaptation, učební text MFF UK, 2004, elektronická verze, odkaz: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~dolejsi/Vyuka/AMA.pdf

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc. (16.02.2018)

znalosti dle sylabu, zkouška bude ústní

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. (09.12.2018)
  • adaptivní algoritmy a numerický software pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic
  • rychlá Fourierova transformace
  • multigridní metody
  • software pro řešení PDR
  • generace a adaptace sítí pro numerické řešení PDR
  • software pro vizualizace numerických výsledků.

Cvičení: Použití dostupného softwaru pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic, tvorba vlastního pro adaptivní řešení eliptické rovnice pomocí metody konečných prvků a anizotropního zjemňování sítí.

Predmět je povinný pro obor Numerická a výpočtová matematika.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc. (03.05.2018)

základní znalosti numerických metod numerické integrace a řešení obyčejných diferenciálních rovnic

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK