PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Numerický software 1 - NMNV403
Anglický název: Numerical Software 1
Zajišťuje: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ano / neomezen
Kompetence: 4EU+ Flagship 3
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.
Třída: M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Povinně volitelné
M Mgr. NVM
M Mgr. NVM > Povinné
Kategorizace předmětu: Informatika > Aplikační software
Matematika > Numerická analýza
Neslučitelnost : NNUM018
Záměnnost : NNUM018
Je korekvizitou pro: NMNV404
Je záměnnost pro: NNUM018
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. (21.12.2018)
Cílem je seznámení studentů s počítačovou implementací numerických metod pro řešení konkrétních úloh za užití dostupného softwaru.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. (15.01.2019)

Řešení úloh dle Lecture Notes, protokol o řešení hlavní úlohy (hlavních úloh)

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. (19.12.2018)

G. E. Forsythe, M. A. Malcolm, C. B. Moler: Computer Methods for Mathematical Computations. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, l977.

A. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri: Numerical mathematics, Springer-Verlag, Texts in Applied Mathematics 37, 2000.

V. Dolejší: Finite element methods: Implementations, učební text MFF UK, 2010, elektronická verze, odkaz: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~dolejsi/Vyuka/FEM-implement.pdf

S. Brenner, R. L. Scott: The Mathematical Theory of Finite Element Methods, Spriger, New York, 1994.

P. G. Ciarlet: The finite element method for elliptic problems. Studies in Mathematics and its Applications, Vol. 4. North-Holland Publishing Co., Amsterdam-New York-Oxford, 1978.

Lecture notes: http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/~dolejsi/Vyuka/NSnew.html

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc. (28.09.2020)

We are going to use ZOOM software, the login

instructions are the following:

#####################################################################

Vít Dolejší is inviting you to a scheduled

Zoom meeting.

Topic: Numerical software 1

Time: Sep 29, 2020 09:00 AM Prague Bratislava

Join Zoom Meeting

https://cesnet.zoom.us/j/2990252877?pwd=THA0aWVmcjJWSGZ2cnpSV1BUMVhoQT09

Meeting ID: 299 025 2877

Passcode: 287365

################################################################

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. (15.01.2019)

Zkouška bude diskuse o řešení hlavní úlohy

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc. (03.09.2020)

Přehled a tvorba numerického softwaru, počítačová aritmetika, využití cache paměti při výpočtech, základy adaptivních numerických metod, numerická kvadratura, odhady chyby, adaptivita, numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic, odhady lokální chyby, adaptivní volba časového kroku.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc. (03.05.2018)

základní znalosti numerických metod numerické integrace a řešení obyčejných diferenciálních rovnic

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK