PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Numerický software 1 - NMNV403
Anglický název: Numerical Software 1
Zajišťuje: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.
Třída: M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Povinně volitelné
M Mgr. NVM
M Mgr. NVM > Povinné
Kategorizace předmětu: Informatika > Aplikační software
Matematika > Numerická analýza
Neslučitelnost : NNUM018
Záměnnost : NNUM018
Je korekvizitou pro: NMNV404
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. (21.12.2018)
Cílem je seznámení studentů s počítačovou implementací numerických metod pro řešení konkrétních úloh za užití dostupného softwaru. Predmět je povinný pro obor Numerická a výpočtová matematika.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. (15.01.2019)
řešení úloh dle Lecture Notes
protokol o řešení hlavní úlohy (hlavních úloh)

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. (19.12.2018)

G. E. Forsythe, M. A. Malcolm, C. B. Moler: Computer Methods for Mathematical Computations. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall l977

A. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri: Numerical mathematics, Springer-Verlag, Texts in Applied Mathematics 37, 2000.

V. Dolejší: Finite element methods: Implementations, učební text MFF UK, 2010, elektronická verze, odkaz: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~dolejsi/Vyuka/FEM-implement.pdf

S. Brenner, R. L. Scott: The Mathematical Theory of Finite Element Methods, Spriger, New York, 1994

P. G. Ciarlet: The finite element method for elliptic problems. Studies in Mathematics and its Applications, Vol. 4. North-Holland Publishing Co., Amsterdam-New York-Oxford, 1978.

Lecture notes: http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/~dolejsi/Vyuka/NSnew.html

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. (15.01.2019)
zkouška bude diskuse o řešení hlavní úlohy
Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. (09.12.2018)
  • principy numerické matematiky

  • počítačová aritmetika

  • sktruktura počítačů a její využití při tvorbě softwaru

  • software BLAS a LAPACK

  • adaptivita a odhady chyb v numerických výpočtech

  • teoretické základy adaptivních algoritmů pro výpočet jednorozměrných integrálů, Newtonovy-Cottesovy vzorce, Gaussovy-Kronrodovy vzorce, počítačová implementace algoritmů, příklady programů QUANC8, Q1DA,

  • Cvičení: Tvorba vlastního softwaru pro vybrané modelové úlohy, řešení úloh numerické integrace pomocí dostupného softwaru.
Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc. (03.05.2018)

základní znalosti numerických metod numerické integrace a řešení obyčejných diferenciálních rovnic

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK