PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Seminář z mechaniky kontinua - NMMO461
Anglický název: Seminář z mechaniky kontinua
Zajišťuje: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c.
RNDr. Šárka Nečasová, DSc.
prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc.
Třída: M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematické modelování ve fyzice
Záměnnost : NMOD206, NMOD207
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. (15.01.2019)
Na tomto tradičním semináři, jehož zakladatelem je Prof. RNDr. J. Nečas, DrSc., Dr.h.c., jsou posluchači seznamováni s nejnovějšími výsledky mechaniky kontinua a přilehlých oblastí. Spoluorganizátoři tohoto semináře jsou prof. RNDr. M. Feistauer, DrSc. a prof. ing. T. Roubíček, DrSc.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. (09.10.2017)

Seznámit se s nejnovějšími výsledky v oblasti matematického modelování problémů mechaniky kontinua.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. (09.10.2017)

Podmínkou pro získání zápočtu je aktivní účast na semináři (např. účast v diskuzích, přednesení referátu apod.)

Literatura -
Poslední úprava: T_MUUK (27.04.2016)

Specializovaná časopisecká literatura dle aktuálně probíraných témat.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_MUUK (14.05.2013)

Formou přednášek zvaných hostů.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc. (09.10.2017)

Semestrální zápočet za aktivní učast na semináři ( presentace, diskuze)

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. (15.01.2019)

Na tomto tradičním semináři, jehož zakladatelem je

Prof. RNDr. J. Nečas, DrSc., jsou posluchači seznamováni s nejnovějšími

výsledky mechaniky kontinua a přilehlých oblastí.

Spoluorganizátoři tohoto semináře jsou prof. RNDr. M. Feistauer, DrSc. a doc. ing. T. Roubíček, DrSc.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: T_MUUK (14.05.2013)

Základní znalosti funkcionální analýzy a parciálních diferenciálních rovnic.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK