PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář z mechaniky kontinua 1 - NMOD206
Anglický název: Seminar on Continuum Mechanics 1
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc.
prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematické modelování ve fyzice
Záměnnost : NMMO461
Je záměnnost pro: NMMO461
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_MUUK (14.05.2012)
Na tomto tradičním semináři, jehož zakladatelem je Prof. RNDr. J. Nečas, DrSc., Dr.h.c., jsou posluchači seznamováni s nejnovějšími výsledky mechaniky kontinua a přilehlých oblastí. Spoluorganizátoři tohoto semináře jsou prof. RNDr. M. Feistauer, DrSc. a prof. ing. T. Roubíček, DrSc.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: HASLING/MFF.CUNI.CZ (30.04.2008)

Seznámit se s nejnovějšími výsledky v oblasti matematického modelování problémů mechaniky kontinua.

Metody výuky -
Poslední úprava: HASLING/MFF.CUNI.CZ (30.04.2008)

Formou přednášek zvaných hostů.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: HASLING/MFF.CUNI.CZ (30.04.2008)

Semestrální zápočet.

Sylabus -
Poslední úprava: G_M (01.06.2005)

Na tomto tradičním semináři, jehož zakladatelem je

Prof. RNDr. J. Nečas, DrSc., jsou posluchači seznamováni s nejnovějšími

výsledky mechaniky kontinua a přilehlých oblastí.

Spoluorganizátoři tohoto semináře jsou prof. RNDr. M. Feistauer, DrSc. a doc. ing. T. Roubíček, DrSc.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: HASLING/MFF.CUNI.CZ (30.04.2008)

Základní znalosti funkcionální analýzy a parciálních diferenciálních rovnic.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK