PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář z mechaniky kontinua 2 - NMOD207
Anglický název: Seminar on Continuum Mechanics 2
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c.
prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematické modelování ve fyzice
Záměnnost : NMMO461
Je záměnnost pro: NMMO461
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_MUUK (14.05.2012)
Na tomto tradičním semináři, jehož zakladatelem je Prof. RNDr. J. Nečas, DrSc., Dr.h.c., jsou posluchači seznamováni s nejnovějšími výsledky mechaniky kontinua a přilehlých oblastí. Typické problémy se týkají nestlačitelných i stlačitelných tekutin, konečné elasticity, plasticity, optimalizace a teorie řízení z pohledu modelování, a numerických metod. Spoluorganizátoři tohoto semináře jsou prof. RNDr. J. Haslinger, DrSc. a prof. RNDr. J. Málek, CSc.,DSc.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: ROUBICEK/MFF.CUNI.CZ (01.04.2008)

Širší platforma setkávání a presentaci oboru matematického modelování, jeho hostů, a ostatních příznivců.

Literatura -
Poslední úprava: FEIST/MFF.CUNI.CZ (28.04.2008)

časopisecké i jiná literatura

Metody výuky -
Poslední úprava: FEIST/MFF.CUNI.CZ (28.04.2008)

Seminář, přednášející jsou zpravidla zvaní domácí odborníci a zahraniční hosté.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: FEIST/MFF.CUNI.CZ (28.04.2008)

zápočet

Sylabus -
Poslední úprava: FEIST/MFF.CUNI.CZ (28.04.2008)

Na tomto tradičním semináři, jehož zakladatelem je Prof.RNDr. J. Nečas, DrSc.,DrHC, jsou posluchači seznamováni s nejnovějšími výsledky mechaniky kontinua a přilehlých oblastí. Spoluorganizátoři tohoto semináře jsou prof.RNDr. J. Haslinger, DrSc. a doc.RNDr. J. Málek, CSc.,DSc.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: FEIST/MFF.CUNI.CZ (28.04.2008)

základní znalosti z matematické analýzy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK