PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Matematická kryptografie a kryptoanalýza I - NMMB335
Anglický název: Mathematical Cryptography and Cryptoanalysis I
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Robert El Bashir, Ph.D.
Třída: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NMMB305
Záměnnost : NMMB305
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)
Povinně volitelný předmět bakalářského oboru MMIB. Přednáška popisuje základní metody a úlohy kryptografie. Postupně jsou popisovány základní kryptografické primitivy (moduly).
Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)

Neal Koblitz: Algebraic aspects of cryptography, Springer Verlag 1998;

Douglas R. Stinson: Cryptography: Theory and practice, Chapman and Hall, Boca Raton, 2006.

Serge Vaudenay, A classical introduction to cryptography: applications for communications security, Springer, New York, 2006.

Michael Luby: Pseudorandomness and cryptographic applications, Princeton Univ Pr. Princeton 1996.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)

Kryptosystémy - endomorfní kryptosystémy, produkt kryptosystémů, komutující kryptosystémy, idempotentní kryptosystémy, substituční a permutační šifry, iterované kryptosystémy, substitučně-permutační sítě.

Booleovské funkce - okruh binárních booleovských funkcí, algebraická normální forma, algebraický stupeň, korelace binárních booleovských funkcí, Walsh-Hadamardova transformace, spektrum, Parsevalova věta, korelační matice, booleovské permutace, Piling-up lemma, bricklayer funkce.

Lineární kryptoanalýza - lineární cesty, korelační příspěvek lineární cesty, věta o skládání lineárních cest, korelační příspěvek pro klíč alternující šifru, lineární útok na substitučně-permutační síť.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK