PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Teoretická kryptografie I - NMMB307
Anglický název: Theoretic Cryptography I
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Robert El Bashir, Ph.D.
Třída: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NMMB305
Záměnnost : NMMB305
Je korekvizitou pro: NMMB308
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (09.05.2018)
Povinný předmět bakalářského oboru MMIB. Přednáška popisuje základní metody a úlohy kryptografie. Postupně jsou popisovány základní kryptografické primitivy (moduly).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (11.06.2019)

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (09.05.2018)

Neal Koblitz: Algebraic aspects of cryptography, Springer Verlag 1998;

Douglas R. Stinson: Cryptography: Theory and practice, Chapman and Hall, Boca Raton, 2006.

Serge Vaudenay, A classical introduction to cryptography: applications for communications security, Springer, New York, 2006.

Michael Luby: Pseudorandomness and cryptographic applications, Princeton Univ Pr. Princeton 1996.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (11.06.2019)

Zkouška je ústní. Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (09.05.2018)

Shannonova teorie, symetrická kryptografie, lineární rekurentní posloupnosti (perioda, spektrum, kriteria náhodnosti, algoritmus Berlekamp-Massey), Booleovské funkce (spektrum, korelační matice, propagace diference, kryptografická kriteria).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK