PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Matematická kryptografie a kryptoanalýza II - NMMB336
Anglický název: Mathematical Cryptography and Cryptoanalysis II
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Robert El Bashir, Ph.D.
Třída: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. OM > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Korekvizity : NMMB307
Neslučitelnost : NMMB305
Záměnnost : NMMB305
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)
Povinně volitelný předmět bakalářského oboru MMIT. Přednáška popisuje základní metody a úlohy kryptografie. Postupně jsou popisovány základní kryptografické primitivy (moduly). Závěr je věnován implementaci a přehledu nejdůležitějších protokolů.
Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)

Neal Koblitz: Algebraic aspects of cryptography, Springer Verlag 1998;

Douglas R. Stinson: Cryptography: Theory and practice, Chapman and Hall, Boca Raton, 2006.

Serge Vaudenay, A classical introduction to cryptography: applications for communications security, Springer, New York, 2006.

Michael Luby: Pseudorandomness and cryptographic applications, Princeton Univ Pr. Princeton 1996.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)

Diferenční kryptoanalýza - matice šíření diference, diferenční cesty, váha diferenční cesty, váha pro klíč alternující šifru, diferenční útok na substitučně-permutační síť.

Korelační potenciál - cross-korelace, auto-korelace, Wiener-Khintchinova věta, vztah matice korelačních potenciálů a matice šíření diference.

Asymetrické kryptosystémy - jednosměrné funkce, RSA a faktorizační algoritmy, složitost faktorizačních algoritmů, Henselovo lemma, hladké hodnoty, kvadratické síto, problém diskrétního logaritmu, Diffie-Hellmanův problém, indexový kalkulus.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK