PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do kryptografie - NMMB212
Anglický název: Introduction to Cryptography
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Andrew Kozlík, Ph.D.
Třída: M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. MMIT > Povinně volitelné
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)
Povinný předmět programu MIT.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)

Serge Vaudenay: A Classical Introduction to Cryptography, Springer, 2006.

Douglas R. Stinson: Cryptography: Theory and Practice, Third Edition, CRC Press, 2005.

Hans Delfs, Helmut Knebl: Introduction to Cryptography, Springer, 2015.

Christof Paar, Jan Pelzl: Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners, Springer, 2010.

Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot, Scott A. Vanstone: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 1996.

Joan Daemen, Vincent Rijmen: The Design of Rijndael: AES - The Advanced Encryption Standard, Springer, 2002.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Andrew Kozlík, Ph.D. (09.09.2019)

Úvod: klasické šifry a jejich prolamování, typy útoku.

Blokové šifry: šifra DES, triple DES, meet-in-the-middle útok, šifra AES, klasické operační režimy blokových šifer, padding.

Proudové šifry: posuvné registry s lineární zpetnou vazbou, šifra A5/1.

Hashovací funkce: aplikace hashovacích funkcí, narozeninový paradox, složitost hledání vzoru a kolize hrubou silou, Merkleovo-Damgårdovo schéma, autentizační kód zprávy.

Asymetrická kryptografie: RSA, Håstadův útok na malý veřejný exponent, digitální podpis, slepý podpis, Diffieho-Hellmanuv protokol, perfect forward secrecy, princip Pohligova-Hellmanova algoritmu, ElGamaluv šifrovací systém, ElGamalovo podpisové schéma a algoritmus DSA.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK