PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vybrané partie z funkcionální analýzy - NMMA342
Anglický název: Selected Topics on Functional Analysis
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www.karlin.mff.cuni.cz/~cuth/
Garant: doc. RNDr. Bohumír Opic, DrSc.
Třída: M Bc. OM
M Bc. OM > Povinně volitelné
M Bc. OM > Zaměření STOCH
Kategorizace předmětu: Matematika > Funkční analýza
Prerekvizity : {Aspoň jedna analýza 2. roč.}
Neslučitelnost : NMMA331, NRFA075
Záměnnost : NMMA331, NRFA075
Je neslučitelnost pro: NMMA942
Je prerekvizitou pro: NMSA351
Je záměnnost pro: NRFA075, NMMA942
Ve slož. prerekvizitě: NMSA349
Anotace -
Poslední úprava: G_M (16.05.2012)
Úvodní přednáška z funkcionální analýzy pro bakalářský obor Obecná matematika, zaměření Stochastika. .
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (27.04.2012)

Úvodní přednáška z funkcionální analýzy.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Michal Johanis, Ph.D. (11.02.2023)

The credit from exercises is required to participate at the exam.

Condition for obtaining credit for excercises: at least 66% attendance at excercises.

Some more details may be found in the section "Requirements to the exam".

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Marek Cúth, Ph.D. (28.01.2022)
  • W. Rudin: Analýza v reálném a komplexním oboru, Academia, Praha, 2003
  • J. Lukeš: Úvod do funkcionální analýzy, skripta MFF
  • J. Lukeš: Zápisky z funkcionální analýzy, skripta MFF
Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (27.04.2012)

přednáška a cvičení

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: doc. Mgr. Marek Cúth, Ph.D. (28.01.2022)

Ability to solve problem similar to those solved at the exercises, knowledge of the theory presented in the lecture, understanding. Details at the web page of the lecturer.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. (05.09.2013)

1. Vektorové prostory

algebraická verze Hahn-Banachovy věty

2. Hilbertovy prostory (opakování latky z přednášky z matematicke analýzy:

ortogonální projekce; ortogonalizace; abstraktní Fourierovy řady; reprezentace

Hilbertova prostoru)

3. Normované lineární prostory; Banachovy prostory

omezené lineární operátory a funkcionály; reprezentace omezených lineárních funkcionálů na Hilbertově prostoru; Hahn-Banachova věta; duální prostor;

reflexivita; Banach-Steinhausova věta; věta o otevřeném zobrazení a uzavřeném grafu;

inverzní operátor; pojem spektra operátoru; pojem kompaktního operátoru; příklady

Banachových prostorů a jejich duálů (prostory integrovatelných funkcí; prostory

spojitých funkcí)

4. Lokálně konvexní prostory

Hahn-Banachova věta a věta o oddělování konvexních množin; slabá konvergence;

pojem slabé topologie; příklady

lokálně konvexních prostorů (spojité funkce, diferencovatelné funkce)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK