PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Matematika neživotního pojištění 2 - NMFM402
Anglický název: Mathematics of Non-Life Insurance 2
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Prerekvizity : NMFM401
Je prerekvizitou pro: NMFM502, NMFM501
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (27.04.2018)
Multiplikativní tarifní struktura. Zobecněné lineární modely v tarifování. Základy bayesovské teorie kredibility. Bühlmann-Straubův model. Zobecněné lineární modely v rezervování. Bonusové systémy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými matematickými metodami užívanými v tarifování neživotního pojištění.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Michal Pešta, Ph.D. (30.01.2018)

Podmínky pro získání zápočtu: účast na minimálně 9 cvičeních v semestru a ústní referát na zadané téma.

Povaha podmínek pro zápočet neumožňuje jeho opakování.

Zápočet je podmínkou účasti na zkoušce.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Mandl, P., Mazurová, L.: Matematické základy neživotního pojištění. Matfyzpress, Praha 1999.

T. Mack: Schadenversicherungsmathematik. Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 1997.

S. Haberman, E. Pitacco: Actuarial Models for Disability Insurance. Chapman & Hall, 1999.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Přednáška+cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (19.02.2018)

Zkouška je ústní s písemnou přípravou. Požadavky pokrývají látku prezentovanou na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (26.04.2018)

Multiplikativní tarifní struktura. Zobecněné lineární modely. Užití zobecněných lineárních modelů v tarifování. Základy teorie kredibility. Bühlmannův a Bühlmann-Straubův model. Užití zobecněných lineárních modelů ve výpočtu rezerv. Užití metod teorie kredibility ve výpočtu rezerv. Modelování bonusových systémů.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (30.05.2018)

Pravděpodobnostní modely výší škod, počtů škod, škodních úhrnů v neživotním pojištění. Základní metody analýzy vývojových trojúhelníků. Základy teorie odhadu a testování hypotéz. Lineární regresní model.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK