PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky - NMFM308
Anglický název: Computational Tools of Financial and Actuarial Mathematics
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~hurt/VPFPM2018ZS.nb
Garant: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
Kategorizace předmětu: Informatika > Aplikační software
Matematika > Finanční a pojistná matematika, Pravděpodobnost a statistika
Korekvizity : NMFM301
Prerekvizity : NMFM201
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (10.05.2017)
Povinný předmět bakalářského oboru Finanční matematika. Visual Basic. Modelování finančních a pojistných úloh v systému Mathematica.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

Seznámit studenty se softwarovými produkty vhodnými k využití ve financích a pojišťovnictví.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. (10.10.2017)

Pro připuštění ke zkoušce je nutné získat zápočet. Zápočet se udílí na základě aktivní účasti na cvičení a maximálně tří neomluvených absencí. Zápočty udělené v minulosti se neuznávají. Počet opravných termínů zápočtu je nula.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. (05.10.2018)

Wolfram, S.: Mathematica. A System for Doing Mathematics by Computer. Addison-Wesley, Reading (MA), 1992.

Wolfram, S.: An Elementary Intruction to the Wolfram Language. Second Edition. Wolfram Media, Inc. Champaign (IL), 2017. Online: http://www.wolfram.com/language/elementary-introduction/2nd-ed/

Wolfram, S.: The Wolfram Language: Fast Introduction for Programmers. Online: http://reference.wolfram.com/language/

http://reference.wolfram.com/language/

Zugler, M., Hlavatá, A.: Excel 5.0. Grada Publishing, Praha 1995.

Přednášky na domovské stránce http://www.karlin.mff.cuni.cz/~hurt/

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

Přednáška+cvičení.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. (10.10.2017)

Zkouška je písemná u počítače založená na použití systému Wolfram Language. Sestává z přibližně 4 problémově orientovaných otázek, které vycházejí z příkladů a problémů řešených na přednášce a cvičení. Požadavky odpovídají syllabu přednášky.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (10.05.2017)

Tabulkový procesor Excel. Základy jazyka Visual Basic. Systém Mathematica (Wolfram Language). Základní techniky. Matematické, statistické a finanční funkce systému. Integrované zdroje dat. Vnitřní struktura systému Mathematica. Funkcionální přístup. Asociativní pole. Práce s databázemi. Modelování a řešení finančních a pojistných problémů v systému Mathematica.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK