PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z finanční matematiky - NMFM307
Anglický název: Workshop on financial mathematics
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Neslučitelnost : NMFM331
Prerekvizity : NMFM104
Záměnnost : NMFM207
Je záměnnost pro: NFAP023
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (02.06.2016)
Řešení úloh z finanční praxe - stavební spoření, umořování dluhu, kontokorentní úvěr, oceňování dluhopisů, investiční projekty, imunizace proti změnám úrokových sazeb aj. Povinný předmět bakalářského oboru Finanční matematika.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (15.05.2012)

Naučit studenty aplikovat finanční matematiku na řešení problémů z praxe s užitím vhodného softwaru.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (28.09.2020)

Aktivní účast, maximálně 3 neomluvené absence, zpracování zápočtové úlohy zaměřené na finančně matematickou praxi s využitím počítače. Při více neomluvených absencích individuálně zadané úlohy k samostatnému řešení.

Pro skolni rok 2020/21:

zpracovani individualne zadane zapoctove ulohy.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (24.09.2018)

Cipra, T.: Finanční matematika v praxi. HZ, Praha, 1993

Cipra, T.: Matematika cenných papírů. Professional Publishing, Praha, 2013.

Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. Grada, Praha, 2006.

Mc Cutcheon, J.J., Scott, W.F.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Butterworth - Heinemann, Oxford, 2004., či jiné reprinty téhož

Garrett, S.J.: An introduction to the mathematics of finance : a deterministic approach. Butterworth - Heinemann, Oxford, 2013 (druhé rozšířené vydání předchozí knihy)

Jelenová, K.: Sbírka úloh z finanční matematiky. Bc práce, MFF UK, 2009.

Radová J., Dvořák P.: Finanční matematika pro každého. Grada Praha, 1993 a další inovovaná vydání.

Šoba,O., Širůček, M.: Finanční matematika v praxi. Grada, Praha, 2017.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

Seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (02.06.2016)

Jednoduché, složené a smíšené úročení.

Schémata spoření a umořování dluhu při pevné a proměnlivé úrokové míře.

Běžný účet a kontokorentní úvěr.

Stavební spoření, hypotéční úvěry.

Finanční funkce v Excelu.

Oceňování obligací.

Hodnocení investičních projektů.

Imunizace proti změnám v úrokových sazbách.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK