PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Matematika ve financích - NMFM331
Anglický název: Mathematics in Finance
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D.
Třída: M Bc. OM
M Bc. OM > Povinně volitelné
M Bc. OM > Zaměření STOCH
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
N//Je neslučitelnost pro: NMFM207, NMFM307
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2012)
Finanční instrumenty. Jednoduché a složené úrokování. Spojité úrokování. Peněžní toky a jejich kvantitativní charakteristiky. Anuity. Umořování dluhu. Úrokové míry a jejich časová struktura. Míry rizika. Základní metody hodnocení finančních investic. Určeno pro zaměření Stochastika na OM.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

Seznámit studenty se základy finanční matematiky.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D. (13.10.2017)

Účast na přednáškách a cvičeních, mandatorně na poslední přednášce a cvičení v semestru.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (20.10.2014)

Mc Cutcheon, J.J., Scott, W.F.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Butterworth - Heinemann, Oxford, 2004.

Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modelling in Economics and Finance. Kluwer, Dordrecht, 2002.

Blake, D.: Analýza finančních trhů. Grada, Praha 1995

Cipra, T.: Finanční matematika v praxi. HZ, Praha, 1993.

Cipra, T.: Matematika cenných papírů. Professional Publishing, Praha, 2013.

Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. Grada, Praha, 2006.

Garrett, S. J.: An Introduction to the Mathematics of Finance. A Deterministic Approach. Butterworth, Heinemann, Oxford, 2013.

Jelenová, K.: Sbírka úloh z finanční matematiky. Bc práce, MFF UK, 2009.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2012)

Přednáška+cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D. (13.10.2017)

Zkouška je písemná, obsahem je materiál popsaný v syllabu.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (11.09.2013)

Finanční systém a finanční instrumemnty.

Úročení a úrokové míry.

Úrokové míry závislé na čase.

Finanční toky a důchody.

Výnosové rovnice a vnitřní míra výnosnosti.

Současná hodnota a změny úrokových sazeb.

Současná hodnota v analýze obligací.

Úvod do náhodných modelů ve financích.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK