PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Účetnictví 2 - NMFM302
Anglický název: Accounting 2
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Korekvizity : NMFM101, NMFM303
Anotace -
Poslední úprava: G_M (15.05.2012)
Účetní výkaznictví pojišťoven pro matematiky. Povinný předmět bakalářského oboru Finanční matematika.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

Seznámení s metodami pravděpodobnostního modelování užívanými v účetním výkaznictví pojišťoven.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (19.02.2018)

Podmínky pro získání zápočtu: 2 zápočtové testy v průběhu semestru. Pro zápočet je třeba získat 50 bodů z obou testů. Každý test je možno jednou opakovat.

Zápočet je podmínkou účasti na zkoušce.

Literatura
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

Mandl, P.: Účetní výkaznictví pojišťoven pro matematiky. Matfyzpress, Praha, 2009.

Ministerstvo financí ČR: Účtová osnova a postupy účtování, účetní závěrka pojišťoven. Bilance, Praha, 1996.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

Přednáška+cvičení.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (19.02.2018)

Zkouška je ústní s písemnou přípravou. Požadavky pokrývají látku prezentovanou na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (26.04.2018)

1. Účetní výkazy pojišťoven

2. Stanovení pojistného v modelu peněžních toků

3. Technické rezervy

4. Očekávaný zisk a jeho rozklad

5. Testování postačitelnosti rezerv

6. Oceňování aktiv a závazků

7. Oceňování pojistných závazků reálnou hodnotou. Riziková marže

8. Mezinárodní účetní standardy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK