PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Účetnictví II - NFAP014
Anglický název: Accounting II
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Záměnnost : NMFM302
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Účetní výkaznictví pojišťoven pro matematiky. Princip odkládání a umořování, rezervy pojistného životních pojištění, rezervy na pojistná plnění neživotních pojištění, rezervy pojistného nemocenského pojištění. Princip oceňování aktiv a závazků, fér hodnota, životní pojištění s podíly na výnosech. Mezinárodní standard účetního výkaznictví 4 Pojistné smlouvy. Současná výstupní hodnota, riziková marže podle nákladů na kapitál. Předpoklady: znalost látky předmětu Účetnictví 1.
Poslední úprava: T_KPMS (15.05.2012)
Cíl předmětu -

Seznámení s metodami pravděpodobnostního modelování užívanými v účetním výkaznictví pojišťoven.

Poslední úprava: G_M (06.06.2008)
Literatura

Mandl, P.: Účetní výkaznictví pojišťoven pro matematiky. Matfyzpress, Praha, 2009.

Ministerstvo financí ČR: Účtová osnova a postupy účtování, účetní závěrka pojišťoven. Bilance, Praha, 1996.

Poslední úprava: T_KPMS (05.05.2011)
Metody výuky -

Přednáška+cvičení.

Poslední úprava: G_M (27.05.2008)
Sylabus -

1. Účetní výkaznictví pojišťoven pro matematiky

2. Princip odkládání a umořování

3. Rezervy pojistného životních pojištění

4. Rezervy na pojistná plnění neživotních pojištění

5. Rezervy pojistného nemocenského pojištění

6. Princip oceňování aktiv a závazků, fér hodnota

7. Životní pojištění s podíly na výnosech

8. Mezinárodní standard účetního výkaznictví 4 Pojistné smlouvy

9. Současná výstupní hodnota, riziková marže podle nákladů na kapitál

Poslední úprava: T_KPMS (05.05.2011)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK