PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Úvod do teorie množin - NLTM030
Anglický název: Introduction to Set Theory
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Josef Mlček, CSc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Neslučitelnost : NAIL063
Je neslučitelnost pro: NAIL003, NAIL063
Je záměnnost pro: NAIL003
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KTI (13.05.2003)
Úvodní kurz axiomatické teorie množin včetně úvodu do rozšířené teorie množin. Jsou prezentovány široce uplatnitelné matematické metody a koncepce.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KTI (23.05.2008)

Naučit základy teorie množin

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hric (07.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: G_I (18.05.2004)

B. Balcar, P. Štěpánek : Teorie množin; Academia Praha, 1986

Sylabus -
Poslední úprava: G_I (18.05.2004)

Axiomatika. Základní operace s množinami.Relace, zobrazení. Uspořádání, ekvivalence, struktury. Přirozená a ordinální čísla: indukce, konstrukce rekurzí, ordinální aritmetika. Axiom výběru: ekvivalenty, aplikace. Kardinální čísla: kardinalita, kardinální aritmetika. Nekonečná kombinatorika: Ramseyovy věty, nezávislé systémy. Rozšířená teorie množin: axiomy rozšíření, nestandardní metody. Aplikace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK