PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Základy matematické logiky - NLTM006
Anglický název: Fundamentals of Mathematical Logic
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Josef Mlček, CSc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Neslučitelnost : NAIL062
Záměnnost : NMAG331
Je neslučitelnost pro: NMAG331
Je prerekvizitou pro: NAIL049
Je záměnnost pro: NMAG331
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KTI (13.05.2003)
Úvodní kurz logiky prvého řádu zahrnující úvod do teorie modelů. Je vyložen i problém nerozhodnutelnosti a formální bezespornosti.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KTI (23.05.2008)

Naučit základy výrokové a predikátové logiky

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hric (07.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)
  • J.R.Shoenfield: Mathematical logic; Addison-Wesley Publishing Company, London . Don Mills, Ontario, 1967
  • E.Mendelson: Introduction to Mathematical Logic; D.Van Nostrand Company, INC., Princeton, New Jersey, Toronto, New York, London 1964 (fourth edition 1977 Chapman & Hall ISBN 412 80830 7)
  • H.D.Ebinghaus, J.Flum, W.Thomas: Mathematical Logic, Springer-Verlag 1984 ISBN 0-387-90895-1
  • K.Čuda: Základy matematické logiky; učební text
  • P. Štěpánek: Predikátová logika
  • P. Štěpánek: Meze formální metody

Sylabus -
Poslední úprava: T_KTI (13.05.2003)

Výroky a logika 1. řádu: jazyk, dedukce, teorie, algebry výroků a formulí. Modely teorií, existence modelů, věta o úplnosti a kompaktnosti. Důsledky. Interpretace teorií. Základy teorie modelů: homomorfizmus, izomorfizmus a elementární vnoření modelů, kategoričnost, algebry definovatelných množin. Nerozhodnutelnost a neúplnost: rekurzivní formalizace syntaxe, predikáty "být teorémem", "být bezespornou teorií", Gödelovy věty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK