PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kvantová optika I - NBCM067
Anglický název: Quantum Optics I
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D.
doc. Mgr. František Šanda, Ph.D.
RNDr. Pavel Malý, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Je korekvizitou pro: NBCM093
Je prerekvizitou pro: NTMF001
Je záměnnost pro: NTMF002
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (17.05.2019)
Kvantová teorie elektromagnetického zárení, interakce svetla s látkou, kinetické procesy, úvod do spektroskopie a teorie otevřených systému.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_FUUK (30.05.2008)

Systematicky uvést posluchače do základů kvantové teorie světla, do popisu interakce světla s látkou a do základů optické spektroskopie.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D. (13.10.2017)

Ústní zkouška. Podmínkou ústní zkoušky je zápočet ze cvičení . Podmínkou zápočtu je úspěšné absolvování zápočtového testu a aktivní účast na cvičení.

Literatura -
Poslední úprava: T_FUUK (16.01.2008)

V.Cápek: Kvantová teorie svetla a koherence (skripta, 1.díl)

R. Loundon: The Quantum Theory of Light, Clarendon Press, Oxford, 1983

H.-A. Bachor and T. C. Ralph: A Guide to Experiments in Quantum Optics, Wiley-VCH, Weinheim, 2004

L. Allen and J. H. Eberly: Optical Resonance and Two-level Atoms, Dover, New York, 1987

S. Mukamel: Principles of Nonlinear Spectroscopy, Oxford University Press, Oxford, 1995

Metody výuky -
Poslední úprava: T_FUUK (30.05.2008)

Standadní přednáška

Sylabus -
Poslední úprava: T_FUUK (16.01.2008)

Kvantování elektromagnetického pole.

Oddelení prícné a podélné komponenty volbou kalibrace.

Hamiltonián ve druhém kvantování pro prícnou složku.

Dipólové priblížení interakce svetla s atomem.

Kvantové stavy pole.

Cisté stavy pole: stavy s ostrým poctem fotonu, koherentní stav, stlacené

vakuum a stlacený koherentní stav.

Smíšené stavy pole: tepelné zárení.Energie tepelného zárení, vedení tepla sáláním.

Kvantová optika atomu.

Spontánní emise. Doba života excitovaného stavu atomu. Tvar a prirozená

šírka spektrální cáry. Teplotní a srážkové rozšírení cáry. Absorpce a

stimulovaná emise. Vypálení díry do spektrální cáry. Stimulovaná emise

versus absorpce - rovnice laseru.

Interakce atomu s koherentním svetlem. Redukovaná matice hustoty. Relaxace v otevrených¨

systémech. Relaxacní tensor, vlasnosti relaxacního tensoru.

Spektrální cáry v susceptibilite. Saturace absorpce.

Fotonové echo. Zastavené svetlo.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK