PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kvantová optika II - NBCM093
Anglický název: Quantum Optics II
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D.
doc. Mgr. František Šanda, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Korekvizity : NBCM067
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (17.05.2019)
Úvod do teorie koherence a statistických vlastností svetla. Pro studijní plán Optika a optoelektronika.
Cíl předmětu
Poslední úprava: T_FUUK (30.05.2008)

Systematicky uvést posluchače do pokročilých partií kvantové teorie světla, zejména do jeho statistických vlastností

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D. (07.06.2019)

Ústní zkouška. Podmínkou ústní zkoušky je zápočet ze cvičení . Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičení.

Literatura -
Poslední úprava: T_FUUK (16.01.2008)

V.Cápek: Kvantová teorie svetla a koherence (skripta, 2.díl)

R. Loundon: The Quantum Theory of Light, Clarendon Press, Oxford, 1983

H.-A. Bachor and T. C. Ralph: A Guide to Experiments in Quantum Optics, Wiley-VCH, Weinheim, 2004

Metody výuky -
Poslední úprava: T_FUUK (30.05.2008)

Přednáška

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D. (07.06.2019)

Znalost učivat rozsahu sylabu.

Sylabus -
Poslední úprava: T_FUUK (16.01.2008)

Klasická teorie fluktuací a koherence

Kolísání intensity srážkovým defázováním a Dopplerovskými posuny frekvencí.

Korelace polí neboli prvního rádu - Mach-Zehnderuv interferometr.

Korelace intensit neboli druhého rádu - Hanbury Brown - Twissuv interferometr.

Skládání šumu. Modulované svetlo.

Kvantová teorie fluktuací a koherence.Korelace prvního a druhého rádu. Korelace jednomodového svetla.

Operátory kvadratury. Korelace pro císté kvantové stavy: s ostrým poctem fotonu,

koherentní stav, stlacené vakuum a stlacený koherentní stav. Chaotické svetlo.

Matice hustoty v normální a anti-normální Glauber-Sudarshanove representaci.

Štepení svazku. Mnohamodové svetlo.

Spojitá frekvencní representace. Casová representace. Vlnový balík s ostrým

poctem fotonu. Koherentní vlnový balík. Dvoufotonové stavy. Merení elektrických polí svetla.

Dickeho kolektivní stavy atomu v plynu a superradiance.

Einsten-Podolsky-Rosenuv paradox. Entanglované stavy. Kvantová kryptografie a teleportace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK