PředmětyPředměty(verze: 899)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
V neděli 30. 1. 2022 v době mezi 9:00 a 22:00 proběhne odstávka Studijního informačního systému z důvodu upgrade databáze Oracle.
Pokročilá kvantová teorie - NTMF002
Anglický název: Advanced Quantum Theory
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. František Šanda, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Záměnnost : NBCM067
Anotace -
Poslední úprava: T_FUUK (14.01.2008)
Kvantová teorie světla a interakce s hmotou, základy kinetiky. Pro obor biofyzika.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: SANDA/MFF.CUNI.CZ (07.05.2008)

Uvede studenty do kvantové teorie interakce světla s hmotou a základů kinetiky v rozsahu upotřebitelném studenty biofyzikálních oborů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Udělení zápočtu a ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. František Šanda, Ph.D. (12.06.2019)

V.Čápek: Kvantová teorie světla a koherence (skripta, 1.díl)

P.Lipavský: Kvantová teorie světla (zkušební text, 1.díl)

F.Šanda: Nerovnovážná statistická fyzika (Matfyzpress, 2011).

Metody výuky -
Poslední úprava: SANDA/MFF.CUNI.CZ (07.05.2008)

Přednáška

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu, v detailech pak tomu, co bylo během semestru odpřednášeno.

Sylabus -
Poslední úprava: T_FUUK (14.01.2008)
Kvantování elektromagnetického pole.
Vektorový a skalární potenciál, jejich kalibrace, příčné a podélné komponenty pole, polarizace. Druhé kvantování volného elektomagnetického pole: Fockův prostor, vlastní stavy Hamiltoniánu, módy stojatých a běžících vln, koherentní stavy, stlačené vakuum, termální stavy pole. Důsledky procedury kvantování: relace neurčitosti, operátor fáze, nulové kmity. Kvantování interagujícího systému částic a pole. Elektrická dipólová aproximace. Doby života kvantových stavů. Zlaté pravidlo. Výběrová pravidla.

Úvod do kinetiky.
Matice (a podmatice) hustoty, Wignerova distribuční funkce, Boltzmannova, Řídící rovnice, Stochastická dynamika, Spin-boson model.

Kvantová optika dvouhladinového systému.
Absorpce, stimulovaná a spontánní emise. Výpočty pravděpodobností přechodu v rámci časově závislé poruchové teorie. Einsteinovy koeficienty. Resonanční fluorescence. Tvar a šíře spektrálnách čar.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK