PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Počítačové simulace činnosti buněk - NAIL084
Anglický název: Computer Simulations of Cell Activity
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Hedrlín, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Korekvizity : NAIL083
Je prerekvizitou pro: NAIL008
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_I (10.05.2005)
Modely činnosti buňky z přednášky AIL083 Matematické modely činnosti buněk se použijí k počítačové simulaci a predikci činnosti buněk.
Literatura -
Poslední úprava: prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (17.04.2013)

Literatura dle doporučení učitele.

Sylabus -
Poslední úprava: G_I (10.05.2005)

Různé typy buněk jsou při modelování odlišeny parametry, které mají formu tabulek a grafů. Vztah typu buňky a jeho matematický popis je potom základem pro simulaci konkrétních buněčných soustav. Bohatství druhů organizmů a typu buněk v jednom organizmu dává další a další stimuly k simulacím. Jde tedy, metaforicky řečeno, o pokus o "teoretickou biologii". Kromě výčtu hlavních zásad počítačové simulace činnosti buněk, se v přednášce navazuje na systematicky budovanou knihovnu programů

a jeji další rozšiřování. Zvláštní důraz je kladen na simulaci vzniku a činnosti neuronových sítí. Na rozdíl od jiných přístupů, modelujeme neuron jako jeden z typů buněk a tak je možno simulovat i vzájemný vliv neuronů a ostatních buněk.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK