PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Pokročilý seminář k počítačové simulaci buněk - NAIL008
Anglický název: Advanced Seminar on Cell Simulations on Computers
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Hedrlín, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Prerekvizity : NAIL019, NAIL084
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_I (18.05.2004)
Seminář navštěvují ti, kteří absolvovali seminář AIL019 a aktivně se zúčastnili vytváření a aplikací programu. V tomto směru v semináři pokračují ve své práci. Na semináři se referují další vznikající programy a vytváří pokus a celkovou koncepci knihovny programu o "predikce činnosti buněk".
Literatura -
Poslední úprava: prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (17.04.2013)

Literatura dle doporučení učitele.

Sylabus -
Poslední úprava: G_I (18.05.2004)

Seminář navštěvují ti, kteří absolvovali seminář AIL019 a aktivně se

zúčastnili vytváření a aplikací programu. V tomto směru v semináři

pokračují ve své práci. Na semináři se referují další vznikající programy

a vytváří pokus a celkovou koncepci knihovny programu o "predikce činnosti

buněk".

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK