PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Matematické modely činnosti buněk - NAIL083
Anglický název: Mathematical Models of Cell Activity
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Hedrlín, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Je korekvizitou pro: NAIL084
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_I (10.05.2005)
Vhled do činnosti buňky by měl být na začátku každého studia živých organismů. Pokusy o matematické modelování se objevují v různých směrech. Přednáška by měla dát úvod do některých pokusů s využitím matematických modelů v tomto oboru.
Literatura -
Poslední úprava: prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (17.04.2013)

Literatura dle doporučení učitele.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KAM (11.05.2005)

Přednáška obsahuje popisy lokálnich zákonu pro chování buněk v eukariotním organizmu. Jejich základem je rozložení typů receptorů na membráně buňky a rozložení ligandů v jejím okolí.

Lokální zákon pak určuje změnu rozložení receptorů na membráně a ligandů v okolí v nasledujícím okamžiku. Podobně jako u diferenciálních rovnic, tento lokální zákon je možno použít opět na nový stav. Tím se dostane stav v dalším okamžiku atd.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK