PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Základní seminář k počítačové simulaci činnosti buněk - NAIL019
Anglický název: Basic Seminar on Cell Activity Simulations on Computers
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Hedrlín, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Je prerekvizitou pro: NAIL008
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KAM (06.05.2001)
Lokalní zákony pro činnost buněk dávají možnost jejich aplikace na predikční programy činnosti buněk. Jednotlivé typy buněk vyžadují zvláštní programy, které vystihují jen některé jeijch osobité rysy. Tak např. u neuronu je třeba vzít v úvahu tvar neuronu, u lymfocytu stačí předpokládat, že je vystižen koulí. To vyžaduje celou škálu programů. Poznatky z buněčné biologie se rozšiřují velmi rychle a dávají tak inspiraci k dalším predikcím, které by nové poznatky vysvětlily.
Literatura -
Poslední úprava: prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (17.04.2013)

Literatura dle doporučení učitele.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KAM (23.05.2001)

Lokalni zakony pro cinnost bunek davaji moznost jejich aplikace na predikcni programy cinnosti bunek. Jednotlive typy bunek vyzaduji zvalstni programy, ktere vystihuji jen nektere jeijch osobite rysy. Tak na pr. u neuronu je treba vzit v uvahu tvar neuronu, u lymfocytu staci predpokladat, ze je vystizen kouli. To vyzaduje celou skalu programu. Poznatky z bunecne biologie se rozsiruji velmi rychle a davaji tak inkspiraci k dalsim predikcim, ktere by nove poznatky vysvetlily.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK