PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Tematická kartografie - MZ350P17U
Anglický název: Thematic cartography
Český název: Tematická kartografie
Zajišťuje: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ350P17Z
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Günter Kyncl
RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D.
Mgr. Daniela Machová
Prerekvizity : {jeden z předmětů MZ350P03Z, MZ350P03U, MZ370P56}
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (13.02.2023)
Přednáška doplňuje a upřesňuje výuku předmětu Kartografie o problematiku a zásady konstrukce tematických map s důrazem na praktické zvládnutí jednotlivých kartografických vyjadřovacích prostředků.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (14.03.2018)

Voženílek, V., Kaňok, J., a kol. (2011): Metody tematické kartografie - vizualizace prostorových jevů. Olomouc, Vydavatelství UP, 216 s.

Voženílek, V. (2001): Aplikovaná kartografie I - tematické mapy. 2. přepracované vydání, Vydavatelství UP, Olomouc, 187 s.

Kaňok, J. (1999): Tématická kartografie. PF OU, Ostrava, 318 s.

Veverka, B. (1995): Topografická a tematická kartografie. ČVUT, Praha, 220 s.

Kraak, M., Ormelling, F. (2003): Cartography: Visualization of Geospatial Data. 2nd ed., Pearson Education Ltd., England, 205 s.

Slocum, T. A., McMaster, R. B., Kessler, F. C., Howard H.H. (2005): Thematic cartography and geopgraphic visualization. 2nd edition. Pearson Education Inc., USA, 518 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (14.03.2018)

Podmínkou získání zápočtu je konstrukce dvou map podle zadání a dále vypracování, prezentace, oponentura a vypracování textu k velké mapě formátu A1 na téma dle výběru studenta.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (14.03.2018)

Teoretickou náplň předmětu tvoří: tematická kartografie, tvorba a zásady tvorby tematických map, druhy tematických map, legenda tematických map, rastr v tematickém obsahu - kvalitativní/kvantitativní rozlišení jevů, intervaly velikostních stupnic, hodnotová měřítka, kartogramy, kartodiagramy, kartografická anamorfóza.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK