PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metody ve fyzické geografii I.B - MZ330C01B
Anglický název: Physical Geography Methods I.B
Český název: Metody ve fyzické geografii I.B
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: dobíhá
Garant: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
Neslučitelnost : MZ330P20, MZ330P51F, MZ330P60F, MZ330P61F
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. (24.09.2019)
Fyzická geografie je založena na získávání, zpracování a interpretaci dat geovědních oborů. Kromě teoretických znalostí proto vyžaduje schopnost pracovat s kvantitativními a kvalitativními charakteristikami přírodních sfér Země. Předmět Metody ve fyzické geografii IB navazuje na základní přednášky z geomorfologie, krajinné ekologie, pedologie a teoretické poznatky z těchto oborů doplňuje o základní kapitoly metodické. V rámci tohoto předmětu se probírají základní postupy zpracování fyzickogeografických dat, a to od početního řešení úloh až po zpracování grafických výstupů.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. (24.09.2019)

Čapek, R., Kudrnovská, O. (1982): Kartometrie. Praha: SPN, 162 s.

Křížek, M., Uxa, T., Mida, P. (2016): Praktikum morfometrických analýz reliéfu. Praha: Karolinum, 178s.

Kunský, J., Louček, D., Sládek, J. (1959): Praktikum fyzického zeměpisu. Praha: Československá akademie věd, 1959. 266 s.

Lipský, Z. (1999): Sledování změn v kulturní krajině. Praha: Lesnická práce, 71 s.

Tomášek, M. 2000): Půdy České republiky. Praha, ČGÚ, 68 s.

Valla, M. et al. (2004): Pedologické praktikum. Praha: ČVUT, 151 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. (24.09.2019)

Podmínky pro udělení zápočtu:

1) Povolena maximálně 1 absence.

2) Všechny úkoly odevzdat vypracované nejpozději do 14 dnů od zadání. Úkoly jsou hodnoceny 0 - 5 body podle kvality zpracování. Pro zisk zápočtu je potřeba získat minimálně 15 bodů. Při nedosažení požadovaného počtu bodů lze zápočet získat v opravném termínu za úspěšně splněný zápočtový test. Předmětem testu je látka probíraná na cvičeních.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK