PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Materiály zemské kůry - MG440P74
Anglický název: Materials Forming the Earth's Crust
Český název: Materiály zemské kůry
Zajišťuje: Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc.
Vyučující: prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc.
Mgr. Václav Špillar, Ph.D.
doc. RNDr. Kryštof Verner, Ph.D.
Neslučitelnost : MG440P04
Ve slož. prerekvizitě: MG440C08, MG440C11, MG440P09, MG440P10
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Václav Špillar, Ph.D. (09.02.2022)
Kurz je určen studentům 1. ročníku oboru Geotechnologie a podává základní přehled o minerálech a horninách, o jejich klasifikaci, vzniku a významu. V úvodní části kurzu jsou probírány struktura a vlastnosti minerálů a systematický přehled hlavních minerálních skupin. V petrologické části se pozornost soustředí na terminologii, klasifikaci a využití magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Václav Špillar, Ph.D. (08.02.2021)

Studijní materiály jsou dostupné v rámci kurzu na Google Classroom. Je možné využít také literaturu, doporučovanou pro předmět Základy petrologie, ta má však mírně větší rozsah než učivo tohoto předmětu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Václav Špillar, Ph.D. (26.02.2024)

Pro zápočet je nutné vypracování protokolů zadávaných v průběhu semestru a test z praktických dovedností (poznávání makrovzorků hornin) na jeho konci.

Zkouška je písemná formou testu s výběrem správných odpovědí z několika nabízených. Skládá se z částí věnovaných otázkám z: (1) mineralogie, (2) hornin magmatických, (3) hornin metamorfovaných, (4) hornin sedimentárních.

Pro úspěšné složení zkoušky je nutné splnit bodový limit celkový i stanovený limit pro jednotlivé části.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Václav Špillar, Ph.D. (06.02.2020)

1. Uspořádání atomů a struktura minerálů (V. Špillar)
2. Fyzikální a optické vlastnosti minerálů (V. Špillar)
3. Prvky, oxidy, karbonáty a další minerální skupiny (V. Špillar)
4. Silikáty s nezávislým a řetězovým uspořádáním tetreadrů (V. Špillar)
5. Silikáty s vrstevným a síťovým uspořádáním tetraedrů (V. Špillar)
6. Klasifikace magmatických hornin (K. Verner)
7. Plutonické horniny (K. Verner)
8. Vulkanické horniny (K. Verner)
9. Sedimentární cyklus a klastické sedimenty (K. Verner)
10. Zvětrávání a biochemické sedimenty (V. Špillar)
11. Metamorfní procesy a jejich geodynamický význam (S. W. Faryad)
12. Metamorfní zóny, přeměna pelitů a křemeno-živcových hornin (S. W. Faryad)
13. Metamorfní facie, přeměna bazických a vápenato-silikátových hornin (S. W. Faryad)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK