PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Cvičení z biochemie pro učitele - MC250C33
Anglický název: Biochemistry practise
Český název: Cvičení z biochemie pro učitele
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Mgr. Renata Ptáčková, Ph.D.
Neslučitelnost : MC250C23, MC250C24
Je neslučitelnost pro: MC250C24, MC250C23
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Renata Ptáčková, Ph.D. (12.02.2018)
Cvičení z biochemie pro učitele si klade následující cíle:
- v návaznosti na přednášku Biochemie I zopakovat a shrnout získané znalosti
- procvičit základní typy výpočtů používaných v biochemické laboratoři
- podpořit a rozvinout komunikativní dovednosti
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Renata Ptáčková, Ph.D. (12.02.2018)

Jakákoli moderni učebnice biochemie

Doporučená:
Kodíček, M., Valentová, O., Hynek, R. Biochemie: chemický pohled na biologický svět, VŠCHT v Praze: Praha, 2015
a vybrané kapitoly z Nelson, D. L., Coxx, M. M. Lehninger principles of biochemistry a Voet, D., Voet, J. G. Biochemie / Biochemistry

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Renata Ptáčková, Ph.D. (13.02.2019)

 

K udělení zápočtu je třeba dosáhnout alespoň 19 bodů
Minimálně 12 bodů musí student získat ze závěrečného zápočtového testu (z celkového počtu 20 bodů, tedy ≥ 60%). Další body jsou udělovány za docházku (účast na 1 cvičení = 1 bod, tzn. účast na méně než 7 cvičeních = student musí získat více než 12 bodů ze zápočtového testu)
Zápočet je podmínkou účasti na zkoušce z předmětu Biochemie I (MC250P03I)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Renata Ptáčková, Ph.D. (13.02.2019)

příprava, koncentrace a ředění roztoků, pH a pufry

aminokyseliny, peptidy a proteiny

enzymy

nukleové kyseliny

replikace, transkripce a translace

sacharidy a jejich metabolismus

citrátový cyklus

dýchací řetězec

biosyntéza a odbourávání lipidů

metabolismus aminokyselin

fotosyntéza

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK