PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Cvičení z biochemie - MC250C23
Anglický název: Biochemistry practise
Český název: Cvičení z biochemie
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D.
Neslučitelnost : MC250C24, MC250C33
Je neslučitelnost pro: MC250C33, MC250C24
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D. (14.08.2018)
Cvičení z biochemie si klade následující cíle:
- procvičit základní typy výpočtů v biochemii,
- zopakovat a setřídit znalosti získané na přednášce Biochemie (MC250P03I).
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D. (19.02.2018)

Jakákoliv moderní učebnice biochemie

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D. (14.08.2018)

Účast na cvičení v zápočtovém týdnu je podmínkou pro udělení zápočtu. Ten je udělen případě dosažení alespoň 60% možných bodů v zápočtovém testu. Zápočet musí být získán před zkouškou z Biochemie (MC250P03I).

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D. (14.08.2018)

- výpočty v biochemii

- aminokyseliny a proteiny

- enzymy

- koenzymy

- sacharidy a nukleové kyseliny

- replikace, transkripce, translace

- bioenergetika a metabolismus aminokyselin

- glykolýza, glukoneogeneze

- citrátový cyklus

- dýchací řetězec

- lipidy

 

Témat budou probírána v pořadí, v jakém jsou vyučována na přednášce Biochemie (MC250P03I).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK