PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Cvičení z biochemie pro biochemiky - MC250C24
Anglický název: Biochemistry tutorial
Český název: Cvičení z biochemie pro biochemiky
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: 48
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Helena Dračínská, Ph.D.
Neslučitelnost : MC250C23, MC250C33
Je neslučitelnost pro: MC250C23, MC250C33
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cvičení z biochemie pro biochemiky má za cíl podpořit znalosti získané na přednášce Biochemie I a procvičit základní typy výpočtů používané v biochemické laboratoři.
Poslední úprava: Dračínská Helena, RNDr., Ph.D. (29.01.2014)
Literatura

Kolektiv autorů: Biochemie - Základní kurz (2009)

M. Kodíček, O. Valentová, R. Hynek: Biochemie - chemický pohled na biologický svět

Další vhodné učebnice biochemie (vybrané kapitoly z uvedených knih):

Z. Vodrážka: Biochemie (2002)

D. Voet, J. G. Voet: Biochemie / Biochemistry

D. L. Nelson, M. M. Cox: Lehninger Principles of Biochemistry

H. Lodish a kol.: Molecular Cell Biology

L. Stryer / J. M. Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer: Biochemistry

 

Poslední úprava: Dračínská Helena, RNDr., Ph.D. (03.03.2017)
Požadavky ke zkoušce

K získání zápočtu musí být splněny všechny tři následující podmínky:

1.) Docházka na cvičení ≥ 60 % (v LS 2020 tedy účast na 8 cvičeních z celkových 12)

2.) Včasné odevzdání 10 vyřešených domácích úkolů (z celkových 11)

3.) Zvládnutí průběžných testů nebo závěrečného zápočtového testu ≥ 60 %

Zápočet je podmínkou účasti na zkoušce z předmětu Biochemie I (MC250P03I).

 

Úpravy požadavků z důvodu mimořádného opatření zavedeného 11. března (zákaz prezenční formy výuky):

ad 1) Body za docházku budou udělovány za vypracování zadání zasílaného studentům každý čtvrtek e-mailem ze SIS.

Odpovědi posílejte na můj e-mail do následující středy (včetně). Odpovědi mohou být vypracovány elektronicky nebo písemně a naskenovány (v tomto případě prosím o čitelnost) - pokud nebude specifikováno jinak. Vaše řešení úloh důkladně a srozumitelně vysvětlete (u výpočtů s uvedením postupu) vlastními slovy a formulacemi; neopisujte celé pasáže z učebnic či poskytnutých materiálů, jasně odpovídejte na položené otázky. Za poslané kvalitně zpracované odpovědi Vám započtu docházku za příslušný týden. Odpovědi musí být vypracovány samostatně, identické exempláře nebudou uznány. Týden po zaslání jednotlivých zadání (tj. následující čtvrtek) budou na SIS uloženy zadání se správným řešením pro Vaši domácí kontrolu.

ad 2) Zůstáva v platnosti. Domácí úkol (příklady na "laboratorní" výpočty) je součástí každého zadání. Vypracovaný DÚ posílají studenti vyučující společně se svým řešením zadaných cvičení e-mailem.

ad 3) Průběžné testy jsou pozastaveny. Pokud bude výuka obnovena min. 3 týdny před koncem semestru, budou zadány na běžných hodinách, pokud výuka nebude včas obnovena, budou zrušeny. Studenti budou psát pouze souhrnný zápočtový test.

 

Poslední úprava: Dračínská Helena, RNDr., Ph.D. (02.04.2020)
Sylabus -

aminokyseliny
peptidy, proteiny
nukleove kyseliny
makroergické sloučeniny
energie reakce
základy enzymologie
koenzymy
glykolýza
beta-oxidace mastných kyselin
odbourávání aminokyselin
citrátový cyklus
dychací řetězec
fotosyntéza
ornithinový cyklus
glukoneogeneze
syntéza lipidů
replikace, transkripce, translace
regulace v biochemii

Poslední úprava: Dračínská Helena, RNDr., Ph.D. (11.02.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK