PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Cvičení z biochemie pro biochemiky - MC250C24
Anglický název: Biochemistry tutorial
Český název: Cvičení z biochemie pro biochemiky
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 48
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Helena Dračínská, Ph.D.
Neslučitelnost : MC250C23, MC250C33
Je neslučitelnost pro: MC250C23, MC250C33
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Helena Dračínská, Ph.D. (29.01.2014)
Cvičení z biochemie pro biochemiky má za cíl podpořit znalosti získané na přednášce Biochemie I a procvičit základní typy výpočtů používané v biochemické laboratoři.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Helena Dračínská, Ph.D. (03.03.2017)

Kolektiv autorů: Biochemie - Základní kurz (2009)

M. Kodíček, O. Valentová, R. Hynek: Biochemie - chemický pohled na biologický svět

Další vhodné učebnice biochemie (vybrané kapitoly z uvedených knih):

Z. Vodrážka: Biochemie (2002)

D. Voet, J. G. Voet: Biochemie / Biochemistry

D. L. Nelson, M. M. Cox: Lehninger Principles of Biochemistry

H. Lodish a kol.: Molecular Cell Biology

L. Stryer / J. M. Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer: Biochemistry

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Helena Dračínská, Ph.D. (21.02.2019)

K získání zápočtu musí být splněny obě následující podmínky:

1.) Docházka na cvičení ≥ 60 % (v LS 2019 tedy účast na 7 cvičeních)

2.) Zvládnutí průběžných testů nebo závěrečného zápočtového testu ≥ 60 %

Zápočet je podmínkou účasti na zkoušce z předmětu Biochemie I (MC250P03I).

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Helena Dračínská, Ph.D. (11.02.2019)

aminokyseliny
peptidy, proteiny
nukleove kyseliny
makroergické sloučeniny
energie reakce
základy enzymologie
koenzymy
glykolýza
beta-oxidace mastných kyselin
odbourávání aminokyselin
citrátový cyklus
dychací řetězec
fotosyntéza
ornithinový cyklus
glukoneogeneze
syntéza lipidů
replikace, transkripce, translace
regulace v biochemii

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK