PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Cvičení ze základů parazitologie - MB160C25
Anglický název: Introduction to parasitology - laboratory course
Český název: Cvičení ze základů parazitologie
Zajišťuje: Katedra parazitologie (31-161)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 96
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Garant: doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jana Bulantová, Ph.D.
RNDr. Vít Dvořák, Ph.D.
RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
RNDr. Mgr. Tereza Leštinová, Ph.D.
RNDr. Tatiana Spitzová, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
Korekvizity : {aspoň jeden z předmětů MB160P25, MB160P70}
Je korekvizitou pro: MB160T39
Je prerekvizitou pro: MB160P58
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. (06.04.2019)
Cvičení ze základů parazitologie rozšiřuje znalosti o parazitických organismech a navazuje na přednášku Základy parazitologie.
POZOR: předmět Cvičení ze základů parazitologie však NENÍ povinnou součástí předmětu Základy parazitologie!!!
Vhodné pro všechny zájemce o parazitologii, epidemiologii, infektologii, ale i zoologii a ekologii. Doporučené pro přijetí do magisterského studia parazitologie (pro studenty hlásící se do tohoto zaměření je vhodné absolvovat v prvním či druhém ročníku bakalářského studia). Maximální počet studentů pro jednu paralelku je 16.

Praktikum seznamuje se základními původci lidských i zvířecích parazitárních onemocnění, ale i s obecným fenoménem parazitismu. Důraz je kladen na morfologii jednotlivých skupin, ale i na životní cyklus a na vztah parazit-hostitel a parazit-přenašeč. Jak na živých, tak i na trvalých preparátech, stejně tak jako na preparátech suchých a lihových jsou představeni hlavní zástupci parazitických prvoků (např. původci spavé nemoci, malárie aj.), parazitických helmintů (motolice, tasemnice, hlístice, pijavky) a členovců (trapičů, parazitů a přenašečů různých onemocnění).

NENÍ vyžadován plášť ani přezutí, postačují psací potřeby. Kontakt ohledně absencí, nahrazení apod.: tatiana.spitzova@gmail.com
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. (08.08.2018)

Materiály z přednášek a cvičení v pdf
http://web.natur.cuni.cz/parasitology/vyuka/Zaklady%20CVICENI/
nebo  http://web.natur.cuni.cz/parasitology/vyuka/Zaklady/

Odborná literatura:
Paraziti a jejich biologie, Volf, Horák a kol. 2007, Triton Praha-Kroměříž  
Parazitismus, Votýpka a kol. 2003, IDM MŠMT (http://www.biologickaolympiada.cz/ soutěž-studijní materiály)
Praktický atlas lékařské parazitologie, Forst a kol. 2003, Nucleus HK (Knihovna Zoologie)
A Color Atlas of Parasitology, Sullivan 2004 (Knihovna Zoologie)
Biologie helmintů, Horák, Scholz 1998, Karolinum Praha
Foundations of Parasitology, Roberts, Janovy 2005 (Knihovna Zoologie)

O parazitech a lidech, Votýpka, a kol., 2018, Triton

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. (06.04.2019)

Aktivní !!! účast na praktikách (absence povolena max. na jednom !!! praktiku; v případě absence na dvou je nutná náhrada - více info viz úvodní praktikum) a závěrečná poznávačka, při které je možno využít vlastní poznámky a nákresy z hodin.

Kontakt ohledně absencí, nahrazení apod.: tatiana.spitzova@gmail.com 

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. (06.04.2019)

Vhodné pro všechny zájemce o parazitologii, ale i zoologii a ekologii. Doporučené pro přijetí do magisterského studia parazitologie (vhodné absolvovat již v 1. či 2. ročníku bakalářského studia).

Praktikum se zabývá parazity důležitými pro humánní i veterinární medicínu a současně seznamuje posluchače se zajímavými a výjimečnými zástupci jednotlivých skupin. 
Praktikum je zaměřeno na demonstraci a jednoduchou identifikaci nejdůležitějších zástupců. Jsou využity především trvalé mikroskopické preparáty. Část parazitů je demonstrována na nativních mikroskopických preparátech (prvoci, vývojová stádia motolic) nebo ve stereomikroskopech v mrtvém (lihové preparáty nebo preparáty "na sucho") či živém stavu (vybraní zástupci protist, larvy motolic, pijavky, klíšťata a krevsající hmyz aj.).

Přehled probíraných parazitů: 
Prvoci: 
Trypanosomy (T. brucei - původce spavé nemoci a T. cruzi), leishmanie, Giardia intestinalis, Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, volně žijící měňavky (Naegleria, Acantamoeba) působící náhodné nákazy. Kokcídie (Eimeria, Isospora,Toxoplasma), Plasmodium - původce lidské malárie, babesie. 
Mikrosporidie. 
Parazitičtí nálevníci (Ciliata), Myxosporea. Oportunní nákazy u imunodefektních osob včetně Pneumocystis carinii.

Helminti:
Plathelminthes: Schistosoma spp., cerkariová dermatitida, jaterní, plicní a střevní nákazy motolicemi. Monogenea. Tasemnice rodu Diphylobothrium, Hymenolepis, Taenia, Echinococcus. 
Nemathelminthes: Strongyloides stercoralis, měchovci (Strogylidae), roup Enterobius vermicularis, škrkavky Ascaris lumbricoides a Toxocara, filárie Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Onchocerca volvulus, Dracunculus medinensis, tenkohlavec Trichuris trichiura a svalovec stočený Trichinella spiralis. Vrtejši (Acanthocephala) a pijavky (Annelida: pijavka lékařská Hirudo medicinalis).

Členovci:
Roztoči: Klíšťáci (Argasidae) a klíšťata (Ixodidae), zákožka Sarcoptes scabiei, sametka Neotrombicula autumnalis, trudníci Demodex, roztoči vyvolávající alergie. 
Hmyz: Vši (Anoplura) a všenky (Malophaga), štěnice Cimex lectularius, blechy (Aphaniptera) a dvoukřídlí čeledí Culicidae, Psychodidae, Ceratopogonidae, Simuliidae, Tabanidae, Stomoxyidae, Glossinidae, Hippoboscidae. Diptera působící myiáze (Hypodermatidae, Oestridae, Cuterebridae, Calliphoridae a Sarcophagidae). 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK