PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Terénní kurs parazitologie ryb - MB160T39
Anglický název: Field course in fish parasitology
Český název: Terénní kurs parazitologie ryb
Zajišťuje: Katedra parazitologie (31-161)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [dny/semestr]
Počet míst: 16
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Koná se 21. 10. 2021. Příjezd studentů na stanici již 20. 10. navečer !!! Další info na vyžádání, mikes@natur.cuni.cz nebo tel. 603114711 Letos se loví rybník Velký Horusický - sledujte e-maily pro další informace
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jana Bulantová, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Lerch
RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
Korekvizity : MB160C25
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. (20.09.2019)
Jeden den zpravidla v říjnu na terénní stanici Ruda u Veselí nad Lužnicí v období výlovů.
Do stanice již je zavedena elektřina a tekoucí voda (pouze užitková, ne pitná). Nutno vzít s sebou vlastní kvalitní spacáky a baterky!
Nutností je terénní obuv a vhodné (teplé) oblečení do terénu dle předpovědi počasí - nutno počítat s tím, že může být znečištěno rybí krví.
Do stanice si vezměte vlastní vhodné přezuvky, ve kterých nebudete chodit ven.
Vezměte si s sebou studené jídlo na celý den. Teplý čaj a pitná voda budou k dispozici zdarma na stanici.
Na stanici je zapotřebí dorazit den předem po vlastní ose, možnost přespání v postelích s vlastními spacáky. Odchod či odjezd ze stanice na výlov rybníka kolem 7:00.
Přes den praktická ukázka druhů ryb s výkladem a terénní vyšetření ryb na parazitární infekce.
Systematická pitva, zhotovení nativních a trvalých preparátů, mikroskopování, určování druhů nalezených parazitů.
Ukončení odborného programu do cca 17:30, odjezd studentů po vlastní ose (např. vlak z Vlkova nad Lužnicí či z Veselí nad Lužnicí).
Stanice je přístupná autem po lesní cestě, sjízdnost záleží na počasí.
Vezměte si s sebou zápisníky, psací potřeby, popř. digitální fotoaparát pro dokumentaci - zápisky, nákresy a fotografie lze využít k vypracování protokolu.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. (28.01.2011)

Odborná literatura:

Ergens R., Lom J.: Původci parasitárních nemocí ryb. Academia, 1970

odborné články týkající se jednotlivých druhů parazitů

internet

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. (20.09.2019)

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na kurzu a odevzdání protokolu:
výstupem kurzu je protokol z parazitologického vyšetření vzorků ryb obsahující zejména seznam pitvaných ryb (české a latinské názvy), jejich taxonomické řazení, seznam všech nalezených parazitů (latinské názvy, zařazení do vyšších taxonomických skupin), popis kompletních životních cyklů nalezených parazitů dle literatury, popř. vlastní originální nákresy či fotografie nákresy pozorovaných parazitů. Protokol se odevzdává do 1 měsíce po termínu konání kurzu - v rámci samostatné práce ho studenti doplní o popisy životních cyklů nalezených parazitů (s využitím odborné literatury a internetu). Forma odevzdání protokolu: elektronicky ve formátu *.doc nebo *.docx (MS WORD), velikost souboru max. 10 MB. V předmětu e-mailu uveďte: Parazitologie ryb - protokol (plus rok konání kurzu a vaše příjmení).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK