PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie živočichů a člověka (pro učitelské kombinace) - MB152P01
Anglický název: Animal and Human Physiology
Český název: Fyziologie živočichů a člověka
Zajišťuje: Katedra fyziologie (31-152)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
RNDr. Daniela Horníková, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Neslučitelnost : MB150P37
Je korekvizitou pro: MB152C01
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (28.03.2019)
Povinně volitelný předmět z modulu Fyziologie pro studenty bakalářského programu biologie zaměřeného na vzdělávání. Seznamuje studenty se základními fyziologickými principy všech orgánových soustav u živočišného organismu a detailněji probírá funkce především
savců a člověka.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (28.03.2019)

Vybrané kapitoly z knihy přehled lékařské fyziologie, F Ganong (budou upřesněny na přednáškách)

Přednášky na Moodle

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (28.03.2019)

Předmět je ukončen ústní zkouškou

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (28.03.2019)

1. Fyziologické principy - homeostáza, regulační systémy

2. Fyziologie svalstva a motorické funkce

3. Fyziologie kardiovaskulárního systému

4. Fyziologie dýchání

5. Fyziologie tělních tekutin, krve a oběhu

6. Fyziologie vylučování

7. Fyziologie trávení a vstřebávání, správná výživa

8. Fyziologie žláz s vnitřní sekrecí

9. Reprodukční systém a těhotenství

10. Přeměna látek a energií

11. Fyziologie nervové soustavy a CNS

12. Senzorické funkce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK