PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z biochemie - MB150C04
Anglický název: Practical Course of Biochemistry
Český název: Praktikum z biochemie
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/3, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 3 [dny]
Počet míst: 132
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Daniel Rösel, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Daniel Rösel, Ph.D.
RNDr. Ondřej Tolde, Ph.D.
Korekvizity : {Jeden z předmětů MB150P04A, MB150P04B, MB150P34,MC250P03C.}
Ve slož. korekvizitě pro: MC250C03, MC250C03E, MC250C17A, MC250C17E
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Daniel Rösel, Ph.D. (04.09.2020)
Praktikum z biochemie je určeno studentům biologických bakalářských programů, kteří absolvovali přednášku Biochemie (MB150P04) nebo Základy biochemie (MB150P40). Praktikum slouží výuce základních návyků práce v biologické laboratoři. Úlohy jsou koncipovány s ohledem na to, že jde o praktikum pro biology a že s biochemickými metodami se může ve své práci setkat každý biolog. Úlohy proto nejsou náročné, je však kladen důraz na práci vlastníma rukama. Praktikum probíhá 1 týden, studenti pracují ve skupinách po dvou.
Cílem praktika je ukázat jakými metodami lze studovat vlastnosti některých biologicky významných sloučenin (lipidů, sacharidů, proteinů a enzymů v biologických materiálech). Studenti se učí základním dovednostem práce v laboratoři a sami se naučí používat důležité biochemické metody jako chromatografii, spektrofotometrii či elektroforézu proteinů. Studenti se učí zvládnout biologický experiment - od začátku jeho plánování až k jeho vyhodnocení a formulaci závěrů v protokolu. Podmínkou úspěšného zvládnutí experimentů je, aby se posluchači před vstupem do praktika seznámili s teoretickým základem každé úlohy.
Další informace o Praktiku a zápis do jednotlivých turnusů jsou na serveru Moodle (http://dl2.cuni.cz/).


Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Daniel Rösel, Ph.D. (01.08.2013)

Nováková, O., Kalous, M., Folk, P. Návody k praktiku z biochemie pro biology (2004), Karolinum, Praha

Lehninger. Principles of Biochemistry, 3rd edition (2000), ISBN 1-57259-153-6, Nelson, D.L., Cox, M.M. Worth Publishers, New York

Voet, D. and Voet, J.: Biochemistry. 3rd ed. (2004), ISBN 0-471-19350-x, John Wiley & Sons, Inc.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Daniel Rösel, Ph.D. (01.08.2013)

Podmínky pro získání zápočtu:

1. Absolvování úvodní přednášky a úspěšné vyřešení vstupního testu

2. 100% účast na všech úlohách

3. Odevzdání protokolů vyhovujících požadavkům nejpozději do začátku letního semestru

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Daniel Rösel, Ph.D. (24.02.2021)

Examples of experiments: 1) Determination of glycogen concentration in rat liver after starvation: the experimental aim is to isolate and determine glycogen content in rat liver. The glycogen content in the livers of two individuals, normally fed rats and short-term fasted rats, will be compared. Glycogen will be separated from mono- and oligosaccharides and hydrolyzed in acidic conditions. The resulting glucose will be determined spectrophotometrically using an enzymatic test. 2) Isolation of recombinant protein, SDS-PAGE electrophoresis: the experimental aim is to isolate GST-fusion protein (14-3-3 or beta-galactosidase) from a bacterial culture of Escherichia coli. Recombinant GST-fusion protein will be isolated from bacterial culture of E. coli by affinity chromatography. The quality of the individual purification steps will be verified by SDS-PAGE electrophoresis. 3) Phospholipids in biological membranes: the experimental aim is to compare the quantitatively different content of phospholipids in the membranes of erythrocytes of ruminant and non-ruminant animals. Phospholipids will be divided into basic groups by thin layer chromatography and the relative proportion of selected phospholipid species will be determined quantitatively by densitometric image analysis.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: doc. RNDr. Daniel Rösel, Ph.D. (01.08.2013)

Zápis na úvodní přednášku a zápis do turnusů probíhá elektronicky na serveru MOODLE (http://dl2.cuni.cz/). Kurz samotný najdete v nabídce: Přírodovědecká fakulta, Sekce biologie, Katedra buněčné biologie, PBB.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK