PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z biochemie - MB150C04
Anglický název: Practical Course of Biochemistry
Český název: Praktikum z biochemie
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/3 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 3 [dny]
Počet míst: 130
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/
Garant: doc. RNDr. Daniel Rösel, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Daniel Rösel, Ph.D.
RNDr. Ondřej Tolde, Ph.D.
Atributy: Modul Buněčná a molekulární biologie
Korekvizity : {Alespoň jeden z předmětů MB150P04, MB150P04A, MB150P04B, MB150P40, MB150P34.}
Ve slož. korekvizitě pro: MC250C03, MC250C17A, MC250C17N
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Daniel Rösel, Ph.D. (01.08.2013)
Praktikum z biochemie je určeno studentům biologických bakalářských programů, kteří absolvovali přednášku Biochemie (MB150P04) nebo Základy biochemie (MB150P40). Praktikum slouží výuce základních návyků práce v biologické laboratoři. Úlohy jsou koncipovány s ohledem na to, že jde o praktikum pro biology a že s biochemickými metodami se může ve své práci setkat každý biolog. Úlohy proto nejsou náročné, je však kladen důraz na práci vlastníma rukama. Praktikum probíhá 1 týden, studenti pracují ve skupinách po dvou.
Cílem praktika je ukázat jakými metodami lze studovat vlastnosti některých biologicky významných sloučenin (lipidů, sacharidů, proteinů a enzymů v biologických materiálech). Studenti se učí základním dovednostem práce v laboratoři a sami se naučí používat důležité biochemické metody jako chromatografii, spektrofotometrii či elektroforézu proteinů. Studenti se učí zvládnout biologický experiment - od začátku jeho plánování až k jeho vyhodnocení a formulaci závěrů v protokolu. Podmínkou úspěšného zvládnutí experimentů je, aby se posluchači před vstupem do praktika seznámili s teoretickým základem každé úlohy.
Další informace o Praktiku a zápis do jednotlivých kurzů jsou na serveru Moodle (http://dl2.cuni.cz/).


Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Daniel Rösel, Ph.D. (01.08.2013)

Nováková, O., Kalous, M., Folk, P. Návody k praktiku z biochemie pro biology (2004), Karolinum, Praha

Lehninger. Principles of Biochemistry, 3rd edition (2000), ISBN 1-57259-153-6, Nelson, D.L., Cox, M.M. Worth Publishers, New York

Voet, D. and Voet, J.: Biochemistry. 3rd ed. (2004), ISBN 0-471-19350-x, John Wiley & Sons, Inc.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Daniel Rösel, Ph.D. (01.08.2013)

Podmínky pro získání zápočtu:

1. Absolvování úvodní přednášky a úspěšné vyřešení vstupního testu

2. 100% účast na všech úlohách

3. Odevzdání protokolů vyhovujících požadavkům nejpozději do začátku letního semestru

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: doc. RNDr. Daniel Rösel, Ph.D. (01.08.2013)

Zápis na úvodní přednášku a zápis do turnusů probíhá elektronicky na serveru MOODLE (http://dl2.cuni.cz/). Kurz samotný najdete v nabídce: Přírodovědecká fakulta, Sekce biologie, Katedra buněčné biologie, PBB.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK