PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Genetika prokaryot - MB140P13
Anglický název: Prokaryotic genetics
Český název: Genetika prokaryot
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jaroslav Nunvář, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Jaroslav Nunvář, Ph.D.
Korekvizity : {Molekulární biologie (MB140P71, MB140P21 nebo MB140P41)}
Je korekvizitou pro: MB140C13, MB140C31
Anotace -
Cílem přednášky je uvést studenty do problematiky genetiky prokaryot a upozornit na specifika a zákonitosti přenosu genetické informace u prokaryotních mikroorganismů. Budou popsány a vysvětleny principy organizace prokaryotních genomů, mechanismy přirozených změn, přenosu a plasticity genetické informace prokaryot. Dále budou probrány základy genetických přístupů při studiu mikroorganismů. Samostatný laboratorní kurs (MB140C13) je týdenní a demonstruje vybrané učivo na konkrétních praktických úlohách. Přednáška je určena pro studenty 2. a 3. ročníku bakalářského studia biologických oborů, je požadováno absolvování někter ze základních molekulárně-biologických přednášek.

Poslední úprava: Nunvář Jaroslav, RNDr., Ph.D. (21.02.2024)
Literatura -

Molecular Genetics of Bacteria, Snyder, L. and Champness, W. 2nd Ed., (ASM Press), 2003. a 3th Ed (ASM press).
Vybrané souborné články uvedené v prezentacích k dané přednášce (kurz je pro přihlášené studenty dostupný na Moodle).

Poslední úprava: Nunvář Jaroslav, RNDr., Ph.D. (16.05.2023)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

The exam is oral.

Poslední úprava: Nunvář Jaroslav, RNDr., Ph.D. (16.05.2023)
Sylabus -

1. Vlastnosti genomu, replikace

2. Transkripce, translace

3. Globální regulace

4. Transformace, transpozice

5. Konjugace

6. Bakteriofágy

7. Další významné genetické elementy (integrony, R/M systémy, T/A moduly, CRISPR-Cas)

8. Mutace

9. Generalizovaná mutageneze

10. Lokalizace mutací, genomika

11. Cílená genetická analýza, populační genetika

Poslední úprava: Nunvář Jaroslav, RNDr., Ph.D. (17.05.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK