PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z vybraných diagnostických metod ve virologii - MB140C85
Anglický název: Practical course of diagnostic method in virology
Český název: Praktikum z vybraných diagnostických metod ve virologii
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5 Z [dny/semestr]
Počet míst: 16
Minimální obsazenost: 6
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Vysvětlení: nové turnusové praktikum, které bude probíhat v BIOCEVU v termínu 14/10-18/10
Garant: RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.
Korekvizity : MB140P85
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Irena Lichá, CSc. (24.01.2019)
Tato praktika se zaměří na výuku metod používaných pro detekci virů v klinických materiálech včetně interpretace
získaných výsledků. Metody budou zahrnovat izolaci nukleových kyselin z různého typu klinických materiálů
(fixovaná tkáň zalitá v parafínu, buňky periferní krve, nefixovaná tkáň, stěry, výplachy). Studenti provedou analýzu
kvantity a kvality izolovaných nukleových kyselin. Dále budou detekovat vybrané geny metodou klasické
polymerázové řetězové reakce (PCR) a/nebo PCR v reálném čase. Specificita amplifikovaných sekvencí bude
ověřena hybridizací se specifickou próbou (Southern blot) a/nebo sekvenací. Další metodou detekce virů bude
přímá imunofluorescence.
Virově specifické protilátky budou analyzovány testem ELISA (z angl. Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay)
a/nebo metodou nepřímé imunofluorescence.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK