PředmětyPředměty(verze: 804)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Marine phycology course - MB120T119
Anglický název: Marine phycology course
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: 24
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Vysvětlení: omezení dané kapacitou ubytování
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. (09.12.2016)

Cílem kurzu je seznámení se s ekologií a diverzitou společenstev mořských makrořas (Rhodophyta, Chlorophyta, Phaeophyceae) a mořského fytoplanktonu.
Kurz bude v roce 2016/2017 probíhat ve své "jižní" variantě, tj. na mořské biologické stanici v slovinském Piranu (National Institute of Biology, Marine Biology Station; https://www.nib.si/mbp/sl/), a to od 21. do 27. září 2017. Harmonogram kurzu bude připraven tak, aby úspěšným absolventům mohly být zápočty zapsány 25.9., tedy poslední den před uzavřením SISu v letním semestru.
Pokud nejsou zapsáni anglicky mluvící studenti, bude výuka probíhat v češtině.

Informační letáček je zveřejněn na http://botany.natur.cuni.cz/neustupa/letacek-2017.pdf
Povinný přípravný a teoretický seminář ke kurzu se koná v pátek 7. dubna od 10:00 v Benátské 2.


Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. (09.12.2016)

Kurz je zakončen prezentacemi a hodnocením studentských projektů připravovaných v rámci celého terénního cvičení.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. (14.09.2015)

Seznam pozorovaných objektů závisí na konkrétních podmínkách v terénu.

 

 

Literatura
Braune W. (2008): Meeresalgen, Koeltz Scientific Books, Konigstein.
Carmelo R. T.(1997): Identifying Marine Phytoplankton, Academic Press, London.

Castro P. and Huber M.E. (2007). Marine Biology, Seventh Edition. McGraw Hill.

 

Mediteránní varianta kurzu:
Vilicic D. (2002): Fitoplankton Jadranskoga mora, biologia i taksonomija, Skolska knjiga, Zagreb.
Bergbauer M. & Humberg B. (2002): Co žije ve Středozemním moři. Svojtka & Co., Praha.
Mojetta A. (2005): Středozemní moře - průvodce podmořským světem. Svojtka & Co., Praha.
Castro P. and Huber M.E. (2007). Marine Biology, Seventh Edition. McGraw Hill.

Baltická varianta kurzu:

Pankow, H.: Ostsee-Algenflora. Jena, Gustav Fischer Verlag, 1990.

Nielsen R. (2005): Danish Seaweeds.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK