PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Phycology II - MB120P89
Anglický název: Phycology II
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015 do 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Garant: doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Anna Fábry Štifterová
doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.
Mgr. Jan Šťastný, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Michal Štefánek (31.05.2014)

Pokud nejsou zapsáni anglicky mluvící studenti, bude výuka probíhat v češtině.

Pokračování kurzu B120P10. Seznámení s ekologií a diversitou vybraných skupin sinic a řas. Hlavní pozornost je
věnována evoluci, morfologii, struktuře, biogeografii a biotechnologii. Živí zástupci, kultury nebo fixované objekty
jsou demonstrovány během praktických cvičení.
Podmínkou splnění předmětu je úspěšné absolvování poznávačky a následné ústní zkoušky.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D. (30.01.2012)

Kalina, T., Váňa, J. 2005. Sinice, řasy, houby včetně podobných organismů a mechorosty v současném systému. Karolinum, Praha.

Lee, R.E. (2008): Phycology. (Fourth edition). - Cambridge University Press, New York, 547 p. (http://www.scribd.com/word/removal/5015006)

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D. (08.03.2006)

1. Raphidophyceae, Haptophyta. Základní charakteristika, morfologie buněk, systém.

2. Říše Plantae (charakteristika), podříše Biliphytae, Viridiplantae (charakteristika). Glaucophyta, Rhodophyta (ruduchy). Základní charakteristika, vývojové vztahy, morfologie buněk a stélek, systém, biogeografie a biotechnologie

3. Chlorophyta, obecná charakteristika, přehled klasických a moderních systémů, vývojové aspekty, vztah k cévnatým rostlinám. Morfologie stélky, ultrastruktura, životní cykly. Principy nové klasifikace zelených řas. Absolutní orientace bičíků, typy mitozy, cytokinéze, buněčné obaly. Výsledky molekulární taxonomie.

4. Prasinophyceae, Ulvophyceae. Základní charakteristika, morfologie buněk.

5. Cladophorophyceae, Bryopsidophyceae, Dasycladophyceae. Základní charakteristika, morfologie buněk.

6. Trentepohliophyceae. Základní charakteristika, morfologie buněk, ekologie.

7. Trebouxiophyceae. Základní charakteristika, morfologie buněk, ekologie, symbiotické interakce.

8. Chlorophyceae (incl. Chlamydophyceae). Základní charakteristika, morfologie buněk, ekologie.

9. Streptophyta (charakteristika), Mesostigmatophyceae, Klebsormidiophyceae, Chaetosphaeridiophyceae, Chlorokybophyceae, Coleochaetophyceae. Charakteristika, morfologie buněk, evoluce cévnatých rostlin.

10. Charophyceae, Zygnematophyceae (spájivé řasy). Základní charakteristika, morfologie, ekologie.

11. Zygnematophyceae. Základní charakteristika, morfologie buněk, ekologie, biodiversita, biogeografie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK