PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Komunikační dovednosti v pedagogické praxi - LPED21
Anglický název: Communication Skills in Teaching Practice
Zajišťuje: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Vysvětlení: Předmět má prerekvizitu LPED02, LPED13
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Procházková
Patří mezi: Učitelství n.,e.,f.Mgr.-PV2/pedagogika
Záměnnost : L0264
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Kurz je zaměřen na objasnění problematiky komunikace a na praktické získání dovedností a výběru z možností komunikace v rámci pedagogického působení. V průběhu kurzu si studenti vyzkoušejí interaktivním způsobem aplikace teoretických poznatků a variabilitu jejich užití s různými pedagogickými záměry. V rámci konkrétně zaměřených cvičení pak získají i zpětné vazby, které mohou formovat jejich další užívání v rámci uplatnění studentů v praxi. Obsahem jsou i aspekty poruch v interpersonální komunikaci.
Poslední úprava: Šedivý Antonín, Mgr., Ph.D. (29.09.2017)
Sylabus
Témata:
  • Působení komunikace verbální a neverbální.
  • Vliv a užívání zpětné vazby.
  • Styly komunikace a jejich efektivita.
  • Taktiky nekonfliktového jednání.
  • Efektivní komunikace.
  • Zásady asertivity.
  • Základy transakční analýzy.
  • Využití korektivní emoční zkušenosti.

Poslední úprava: Procházková Jana, PhDr. (20.09.2017)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou pro získání klasifikovaného zápočtu je aktivní účast a zpracování jednotlivých úkolů v průběhu kurzu, i seminární práci. Počet účastníků je omezen - max.20, tak, aby mohla proběhnout individuální zkušenost.

Poslední úprava: Šedivý Antonín, Mgr., Ph.D. (29.09.2017)
Literatura
Studijní literatura:
BRUNO, T. - ADAMCZYK, G. Řeč těla. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1313-6.

KOPŘIVA, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-150-9.

TEGZE, O. Neverbální komunikace. Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-429-X.

ÚLEHLA, I. Umění pomáhat. Praha: Slon, 1999. 117 s. ISBN 80-85850-69-9.

VALENTA, J.: Učíme (se) komunikovat. ASIS o.s., 2005 ISBN 80-239-4514-9

VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-291-2.

Poslední úprava: Procházková Jana, PhDr. (20.09.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK