PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální psychologie - LPED13
Anglický název: Social Psychology
Zajišťuje: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (105)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: L0244
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Patří mezi: Sociální ped.Bc. - P/3.roč.
Učitelství n.,e.,f.Mgr.-PV1/pedagogika
Korekvizity : LPED02
Je korekvizitou pro: LPED14, LPED97
Je prerekvizitou pro: LPED71
Anotace
Poslední úprava: doc. Pavlína Janošová, Ph.D. (11.01.2024)
1. Sociální psychologie jako vědní disciplína a její předmět. 2. Metody sociální psychologie. Sociometrie, SO-RA-D, sémantický diferenciál. 3. Sebepojetí, self, odcizení, sociální deviace, anomie. Vulnerabilita a resilience. 4. Bronfenbrennerův ekologický model. 5. Rodina jakožto primární socializační prostředí. Citová deprivace, raná vazba, alexitymie. Nefunkčnost rodin. 6. Druhy sociálního učení. 7. Sociálně psychologický pohled na výukovou komunikaci. 8. Sociální skupina. Dělení, struktura a dynamika. Normy, role a status. Školní třída a její sociální klima. 9. Pedagog a syndrom vyhoření. Účast na výuce v prvním týdnu je povinná pro ty, kteří chtějí letos předmět absolvovat.
Literatura
Poslední úprava: doc. Pavlína Janošová, Ph.D. (11.01.2024)

POŽADAVKY KE ZKOUŠCE:

(1) Helus, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy. Praha, Grada, 2007 (či pozdější další vydání).
(2) Studijní materiály k tématům, které nejsou zpracované v knize "Helus: Sociální psychologie pro pedagogy", najdete na stránkách MOODLE pod webovou adresou [https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11558].

DALŠÍ DOPORUČENÁ LITERATURA:

Helus, Z.: Úvod do sociální psychologie: aktualizovaná témata pro studující učitelství. Praha, UK, PedF, 2001.
Janošová, P., Kollerová, L., Zábrodská, K., Kressa, J., Dědová, M.: Psychologie školní šikany (kapitoly č. 3-8 a 13,14). Praha, Grada, 2016.
Hrabal, V.: Sociální psychologie pro učitele, vybraná témata. Karolinum, Praha 2002.
Helus, Z.: Dítě v osobnostním pojetí. Praha, Grada, 2009.
Vágnerová, M.: Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Karolinum, Praha, 2005.
Vágnerová, M.: Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy, Karolinum, Praha 2001.
Řezáč, J.: Sociální psychologie. Paido, Brno, 1998.
Hayesová, N.: Základy sociální psychologie, Portál, Praha 1998.
Čapek, R.: Třídní klima a školní klima. Grada, Portál, 2010.
Janošová, P.: Šikana a vyčleňování na základních školách. TU Liberec, 2011.
Pražská etnografická skupina: Typy žáků. Karolinum, Praha, 2005.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK