PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář II - JTB025
Anglický název: Bachelor Thesis Seminar II
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 60 (80)
letní:neurčen / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
PhDr. Jan Hornát, Ph.D.
Vyučující: PhDr. David Emler, Ph.D.
JUDr. Vladimír Handl, CSc.
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
PhDr. Marek Pečenka
PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.
Prerekvizity : JTB024
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (27.09.2021)
Druhý díl bakalářského semináře je určen pro vlastní psaní bakalářské práce a prezentaci tohoto procesu se zpětnou vazbou vedoucího semináře, vedoucího práce a účastníků semináře.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (27.09.2021)
Cílem druhého dílu bakalářského semináře je vytvořit podmínky pro napsání bakalářské práce na základě projektu diskutovaného v prvním díle semináře.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (29.11.2022)

Podmínkou udělené zápočtu z druhého dílu bakalářského semináře je dokončení bakalářské práce a její registrace v SIS v termínu určeném harmonogramem příslušného akademického roku.

Hodnocení studentů vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019

Detaily bakalářského semináře a příslušné dokumenty viz https://ims.fsv.cuni.cz/studium/bakalarske-programy/soudobe-dejiny-sd-distancni-studium

Instrukce ve věci plagiátu viz Opatření děkana č. 18/2015

Šablona práce: https://drive.google.com/uc?export=download&id=1JRndPTytUt98zcUH7Gsr2XquBPn8435U

Citační norma: Vyhláška ředitele IMS FSV UK 21/2020 (https://ims.fsv.cuni.cz/studium/vyhlasky-reditele-ims-0)

Účast na semináři je povinná, možná je jedna neomluvená absence, v případě většího počtu absencí nebude udělen zápočet.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jan Hornát, Ph.D. (18.02.2020)

Literatura vychází z komentářů ke zdrojům jednotlivých prací.

Metody výuky
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (14.02.2022)

Kombinace seminární výuky (vedoucí příslušného bakalářského semináře) a individuálních konzultací (vedoucí práce).

Seminář Jan Hornát: https://cesnet.zoom.us/j/91640275496

Seminář Michal Kubát: https://cesnet.zoom.us/j/94914729334

 Seminář David Emler:  https://cesnet.zoom.us/j/91875857856

 Seminář O.Matějka: https://cuni-cz.zoom.us/j/97812621332

Seminář V. Handl: https://cesnet.zoom.us/j/93468992913?pwd=ajhKYUZ5NUZoV1JRZklWemgzOElEdz09 Meeting: 934 6899 2913, Passcode: 447074

 

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jan Hornát, Ph.D. (18.02.2020)

Sylabus předmětu, resp. pořadí pretentací si stanovuje každý vedoucí semináře dle svého uvážení.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Jan Hornát, Ph.D. (18.02.2020)

Předokladem práce ve druhém dílu semináře je splnění požadavků prvního dílu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK