PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diplomový seminář I - JSM502
Anglický název: Diploma Seminar I
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 30 (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
doc. Ing. Gabriela Vaceková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
doc. Ing. Gabriela Vaceková, Ph.D.
Záměnnost : JSM006
P//Je prerekvizitou pro: JSM508
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout syllabus_DS_I_zs19-20.pdf Sylabus kurzu Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (21.09.2016)
There will be a dialog on methods and conceptual approaches to given diploma thesis with the students. Students will present their results in diploma seminars.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martin Nekola, Ph.D. (28.10.2019)

Zápočet je podmíněn splněním následujících studijních povinností:

  • odevzdaná samostatná práce – výzkumný problém;
  • skupinová aktivita na semináři;
  • zpracované a odevzdané závěry skupinové aktivity – hodnocení DP;
  • individuální prezentace (10 min.) zamřená na zdůvodnění zvoleného výzkumného problému pro diplomovou práci.

 

Předpokladem pro splnění povinností je docházka a aktivní účast na aktivitách semináře. Bez řádného odůvodnění (lékařské potvrzení apod.) je povolena pouze 1 absence. Výjimku tvoří studenti na schváleném zahraničním výjezdu, kteří si mohou dohodnout pro získání zápočtu individuální podmínky. V takovém případě je nutné kontaktovat garanta kurzu před začátkem výuky v daném semestru.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (21.09.2016)

Potůček, M. a kol. Veřejná politika. Slon, Praha 2005
Colebath, H.K.B. Úvod do policy. Barrister a Principal, Brno 2005
Howlett, M., Ramesh, N. Studying Public Policy. Policy Cycles and Policy Subsystems. Oxford University Press 1995
John, P. Analysing Public Policy. Pinter London 1998
Petrusek, M. Teorie a metoda v moderní sociologii. Karolinum, Praha 1993
Říchová, B. Přehled moderních politologických teorií. Portál 2000
Fiala, Schubert: Moderní analýza politiky. Uvedení do teorií a metod policy analysis. Barrister a Principál, Brno 2000
Holoušová, D. a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Univerzita |palackého v Olomoucí, Pedagogická fakulta. Olomouc 2000
Veselý, A. Vymezení problému ve veřejné politice. Metody a metodologie strukturace, definice, modelování a formulace problému. Praha, CESES FSV UK. Dostupné na: http://ceses.cuni.cz/downloads/studies/sesit05-05_vesely.pdf
Pstružina, K.Svět poznávání. K filozofickým základům kognitivní vědy. Olomouc 1998
Fajkus, B. Současná filosofie a metodologie vědy. Filosofia, Praha 1997
Eco, U. Jak psát diplomovou práci.
Ukázky diplomových prací studentů z oboru veřejná a sociální politika.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK